Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 27 april

Pressmeddelande – 27 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 27 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 700
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 46
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 13
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård*: 56
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 135**

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

** Totalt antal utskrivna patienter uppgavs först felaktigt som 185, rätt siffra ska vara 135.

Intervjutider för media 

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag måndagen den 27 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34
 • Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-24: De senaste veckorna har antalet besök på regionens akutmottagningar i Falun, Mora och Avesta minskat. Även vårdcentralerna märker en minskning av antalet fysiska besök. Regionen uppmanar människor i Dalarna ska kontakta vården om de behöver hjälp eller rådgivning samt delger information om var de ska vända sig.

2020-04-24: Region Dalarna uppdaterar varje fredag en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna. ”Vi har aldrig tidigare upplevt att ekonomin har bromsat in så snabbt som den har gjort under covid-19. Från en dag till en annan har många företagare upplevt att intäkterna störtdykt och i vissa fall helt upphört”, säger Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna.

2020-04-23: Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet men flest konstaterade fall av covid-19 finns fortsatt i Borlänge och Falun. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk spridning när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 13 kommuner i länet.

2020-04-23: För att underlätta både för allmänheten och vården erbjuder nu Region Dalarna ett självskattningstest för covid-19. Corona självskattningstest https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

2020-04-23: Den 30 mars startade ett särskilt bemanningscenter för att kunna stärka upp bemanningen inom hälso- och sjukvården med anledning av covid-19.

2020-04-22: Laboratoriemedicin Dalarna utökar denna vecka antalet analyser av covid-19-prover från 80 per dag till 200 per dag vilket kommer leda till fler konstaterade fall.

2020-04-22: Varning för bedragare som påstår att de är från 1177 Vårdguiden.Jag vill verkligen understryka hur viktigt det är att man aldrig lämna aldrig ut sina bankuppgifter eller bank-id till okända eller klickar på obekanta länkar och bilagor i mejl eller sms”, säger Jessica Bergs,förvaltningsledare invånartjänster.

2020-04-20: Det medicinska inriktningsbeslutet kompletteras. Målsättningen är fortfarande att frigöra resurser för att täcka behovet av slutenvårdsplatser genom att prioritera akut verksamhet. Samtidigt öppnar Region Dalarna för att viss planerad verksamhet nu kan återupptas.

2020-04-20: Bårhuskapaciteten i länet har inventerats och det finns idag cirka 220 platser inom samtliga vård- och omsorgsinrättningar i Dalarna. En plan har tagits fram för att vid behov kunna utöka kapaciteten med ytterligare cirka 100 platser

2020-04-20: Film i Dalarna omorganiserar nu sina stöd for att hjälpa länets aktörer, i ett första skede fördelas cirka 350 000 kronor mellan områdena barn och unga, biografer och filmare.

Fler nyheter och pressmeddelanden hittas på: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: