​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 27 mars

Pressmeddelande – 27 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 62.
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 18.
 • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 8
 • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 4

Förberedelser för ökat mottagande vid akutmottagningar
Region Dalarna förbereder för ett ökat antal patientbesök vid akutmottagningarna och vårdcentraler i länet.

I Falun kommer från och med fredag 27 mars vårdsökande med luftvägssymtom att bedömas i tält inne i ambulanshallen.
– Vi omorganiserar vårt arbetssätt för att få en bättre logistik och ett ordnat omhändertagande av ett ökat antal patienter, säger Carina Oskarsson, verksamhetschef akutkliniken Falun.

Också utanför akutmottagningen i Avesta tas vårdsökande från och med fredag 27 mars emot i tält för att sedan slussas vidare.
 Istället för att undersöka patienter inne på akuten så kan vi hänvisa dem rätt direkt. Det är viktigt att understryka att tälten inte är en allmän provtagningsplats för covid-19, säger Carola Lindblom, verksamhetschef, Avesta lasarett.

I Borlänge kommer under måndagen den 30 mars ett tält att sättas upp utanför jourmottagningen vid Borlänge sjukhus. Det är ett samarbete mellan Kvarnsvedens och Domnarvets vårdcentraler. I tältet kommer de båda vårdcentralernas patienter som söker för luftvägssymtom och feber att undersökas för att eventuellt slussas vidare.
– Patienter kommer att få bokade tider efter att ha varit i kontakt med sin vårdcentral på telefon. Det är viktigt att understryka att det inte finns några dropp in-tider eller att det här är ett provtagningstält för covid-19, säger Gunilla Forsling, verksamhetschef, Kvarnsvedens vårdcentral.

Folktandvården Dalarna stänger tillfälligt vissa kliniker
Folktandvårdens Dalarna stänger tillfälligt delar av sin verksamhet på grund av covid-19-situationen. Anledningen är att tandläkare saknas. Personalen på aktuella kliniker kommer tillfälligt att omplaceras och förstärka närliggande kliniker.

 • Folktandvården Svärdsjö, Bjursås, Insjön och Särna stänger från och med måndagen den 30 mars.
 • Folktandvården Grängesberg stänger från och med onsdagen den första april.
 • Folktandvården Vansbro stänger från och med torsdagen den 9 april, men kommer fram till dess ha en något utökad verksamhet förutom akuttandvård.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen så inför Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag fredag 27 mars finns intervjumöjlighet med: 
Helena Ernlund, bitr. smittskyddsläkare: 073-065 54 10
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Tidigare nyheter gällande covid-19 i Dalarna:

2020-03-26: Dalarnas andra dödsfall av covid-19. Flera personer på äldreboenden och inom hemtjänsten i Borlänge kommun har konstaterats smittade av covid-19 och den 25 mars avled en person på ett äldreboende i Borlänge kommun: https://www.borlange.se/nyheter/covid-19-inom-omsorgen-i-borlange/

2020-03-26: Region Dalarna kontaktar patienter via telefonsamtal för att av- och omboka vissa inplanerade tider. Telefonsamtal kan komma från både dolt och synligt nummer. Region Dalarna ber aldrig om kontouppgifter eller annan känslig information över telefon.

2020-03-26: Nu stänger intresseanmälan efter annonseringen efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården. Runt 400 intresseanmälningar har kommit in.

2020-03-26:Minskade väntetider men fortsatt hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna.Medelkötiden för besvarade samtal till 1177 är nu cirka 60 min minuter i den nationella kön, i Dalarna är medelkötiden runt 30 minuter.

2020-03-25: Fortsatt ökad belastning på sjukvården. För att avlasta kan du besöka webbplats 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112. För allmänna frågor om covid-19 ring 113 13.

2020-03-25: Viktigt att patienter med misstänkt covid-19 inte åker direkt till akutmottagning eller vårdcentral, utan först ringer 1177 eller vårdcentral. Vid besök på vårdmottagningar samt akutmottagningar ska vårdsökande följa lokala anvisningar.

2020-03-25: Region Dalarna fortsätter mobilisera för ökad intensivvårdskapacitet för att vid behov kunna vårda fler allvarligt sjuka patienter med covid-19. ”Vi arbetar efter en plan. Det finns ett stort engagemang och flexibilitet hos alla våra medarbetare för att hitta lösningar och klara av situationen, säger Helena Björkman, divisionschef kirurgi.

2020-03-24: Region Dalarnas annonsering efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården har resulterat i närmare 400 intresseanmälningar på några dagar. Efterlysningen publicerades på Region Dalarnas Facebook-sida den 20 mars, samt här: https://www.regiondalarna.se/jobb/jobba-hos-oss/vi-soker-dig-som-kan-jobba-extra-inom-varden/?fbclid=IwAR3FvJlJeyItaA6ff8CfvB5CxF6M14JDeQTxUhfCS909bVFO3QbiKc_2B5Y

2020-03-23: Dalarnas första dödsfall på grund av covid-19. En man i 60-årsåldern med flera underliggande sjukdomar avled under helgen i sviterna av covid-19.

2020-03-23: Nu kan prover vid misstänkt covid-19 analyseras på Falu lasarett.

2020-03-23: Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av coronakrisen:
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/stod-till-drabbade-foretag/

2020-03-23: Falu lasarett prioriterar akuta och tidskritiska operationer tills vidare. Planerade operationer som inte har hög medicinsk prioritet kommer flyttas fram. Berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-23: Mammografiska hälsokontroller inom mammografiverksamheten i Dalarna skjuts fram. Beslutet kommer att prövas veckovis. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller de som blivit selekterade utifrån bildtagning fortsätter som vanligt. Alla berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-20: Folktandvården Dalarna erbjuder endast akuttandvård tills vidare.
Patienter med bokade tider kontaktas för ny tid senare. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

2020-03-20: Dalarnas smittskyddsläkare råder människor som har en fjällresa inplanerad den närmaste tiden att ställa in.

2020-03-20: Region Dalarna går ur stabsläge.

2020-03-18: Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se

2020-03-13: Ändrad strategi gällande covid-19 i Dalarnas sjukvård med bakgrund av att det förekommer samhällspridning av covid-19 i landet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer prioriteras nu provtagning av patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

2002-03-13: Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar med inneliggande patienter på Dalarnas sjukhus Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

2020-03-12: Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen.

2020-03-11: Första fallet i Dalarna av det nya coronaviruset.

Övrig information
Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben:
Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: