Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 28 maj

Pressmeddelande – 28 maj 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 28 maj:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 172**
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 34
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 4
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 81*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 320

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

** I gårdagens lägesrapport angavs totalt antal konstaterade fall först felaktigt vara 1177, rätt antal var 1 171.

Intervjutider för media

Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15:00-16:00 finns smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-05-27: Region Dalarna erbjuder antikroppstester för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg först. Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-erbjuder-antikroppstester-for-personal-inom-halso--och-sjukvard-samt-omsorg-forst/

2020-05-26: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 21) har totalt: 360 fall konstaterats i Borlänge kommun, 319 i Falu kommun, 79 i Ludvika kommun, 64 i Gagnef kommun, 53 i Leksand kommun 51 i Avesta kommun, 32 i Smedjebacken kommun, 31 i Säter kommun, 27 i Hedemora kommun, 23 i Rättvik kommun, 22 Vansbro kommun. Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 4 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-05-26: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 21: 54 i Borlänge kommun, 23 i Falun kommun, 14 i Ludvika kommun, 11 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 6 i Avesta kommun, 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 3 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 2 i Rättvik kommun, 4 övriga. Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna.Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag.

2020-05-25: Etikprövningsmyndigheten har tidigare gett Karolinska universitetssjukhuset tillstånd att genomföra en studie om blodplasma som behandling mot coronavirus. Nu ska Falu lasarett och forskare på Centrum för klinisk forskning, CKF, hjälpa till med den studien. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/forskningsstudie-med-blodplasma-som-behandling-mot-coronavirus-3001589

2020-05-22: På uppdrag av Region Dalarna startar Svenska kyrkan Västerås stift ett nytt journummer dit oroliga eller ensamma människor i Dalarna kan vända sig för professionellt samtalsstöd. Läs mer här: https://www.mynewsdesk.com/se/regiondalarna/pressreleases/du-aer-inte-ensam-stoednummer-att-ringa-foer-dalfolket-3000917

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19: https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: