Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 3 april

Pressmeddelande – 3 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antal konstaterade fall av covid-19: 150
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 31
 • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 12
 • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 16
 • Antal inneliggande patienter med covid-19 som blivit utskrivna totalt: 14

Neddragningar i busstrafiken från och med 6 april

På grund av personalbrist gör Dalatrafik vissa neddragningar i kollektivtrafiken från och med måndag den 6 april. Indragningarna gäller tillsvidare.

Dessa turer i området kring Borlänge och Falun berörs:

 • Linjerna 4, 5, 14, 15, 151, 153 och 216.
 • Linje 151 mellan Bojsenburg i Falun och Kvarnsveden i Borlänge dras in i sin helhet.

Mer detaljerad info finns på https://www.dalatrafik.se/6april

Regionpolitikerna kan delta i möten på distans

Region Dalarnas förtroendevalda politiker i nämnder och styrelser har nu möjlighet att delta i politiska möten på distans genom att underteckna en blankett med försäkran om att obehöriga inte vistas i samma rum.

Intervjutider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag fredag 3 april finns intervjumöjlighet med:

Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-02: Att Dalarna sett till folkmängden har förhållandevis fler döda än många andra regioner kan bero på flera saker menar smittskyddsläkare Anders Lindblom, som att vi ligger lägre fram i förloppet eller att Dalarna har många äldre.

2020-04-02: Ett alternativ för den som inte kan besöka vården är Region Dalarnas egna app Min vård där man kan få medicinsk rådgivning och träffa läkare eller ungdomsmottagning via videosamtal.

2020-04-01: Region Dalarna efterlyser fler undersköterskor och sjuksköterskor. Ansökningsformulär finns här: www.regiondalarna.se/jobbaextra

2020-04-01: Samtliga öppenvårdsverksamheter genomför nu endast mottagningsbesök av medicinskt tvingade karaktär för att frigöra resurser och minska risk för smittspridning. Berörda patienter kontaktas.

2020-04-01: Region Dalarna inrättar krisstöd i form av bland annat telefonstöd för utlandsfödda, förstärkning till kuratorsenheten vid Falu lasarett samt en krisstödslinje via telefon och appen Min vård.

2020-04-01: Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard/

2020-03-31: Sjukvården inom Region Dalarna leds nu av den ordinarie ledningsgruppen som är förstärkt med vissa nyckelfunktioner. I samarbetsgrupper på länets lasarett ingår bland annat berörda verksamhetschefer som rapporterar till ledningsgruppen via divisionscheferna.

2020-03-31: Trycket på sjukvården i Dalarna ökar.Vi kommer att behöva göra prioriteringar och omfördelningar av resurser redan innevarande vecka. Alla goda krafter behövs för att hjälpa de svårast sjuka”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

2020-03-31: Basala hygienrutiner, stänkskydd och andningsskydd vid aerosolbildande moment tillsammans med rengöring och desinfektion minimerar risken för vårdrelaterad smitta och ligger till grund för Region Dalarnas riktlinjer om skyddsutrustning i vårdsituationer.

2020-03-31: Mer information om att bidra med materiel till vården genom att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se. ”Ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Alla mejl som kommer in tittas på och de som bedöms som aktuella kontaktas”, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna.

2020-03-30: Regiondirektören har beslutat att Region Dalarna går upp i förstärkningsläge medanledning av ökande belastning på regionens verksamheter.

2020-03-30: Nytt medicinskt inriktningsbeslut med målet att friställa tillräckliga resurser för att täcka behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser under pandemins utbrott.

2020-03-30: Region Dalarna ber familjer att försöka planera VAB så att frisk vårdpersonal kan arbeta.

För fler nyheter och pressmeddelanden se: regiondalarna.se

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: