Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 30 april

Pressmeddelande – 30 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 30 april:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos.

 • Totalt antal konstaterade fall: 798
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 37
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 14
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 61 *
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 206**

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

** Antal utskrivna utgår från och med idag, liksom övrig statistik, från automatiserad insamling av siffror hämtade från Region Dalarnas journalsystem.

Förändrat medicinskt inriktningsbeslut

Region Dalarna bedriver fortsatt vård med högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Coronapandemin ställer stora krav på flexibilitet och beredskap inom samtliga verksamheter.

Planerade operationer skjuts fortfarande upp med undantag för cancerkirurgi, akuta ingrepp och åtgärder som inte kan vänta. Personal behöver fortsatt vara omplacerad till prioriterade verksamheter. Planering pågår för successiv återgång till ordinarie verksamhet när pandemiläget så tillåter. Det görs ur ett helhetsperspektiv med särskild bevakning på de patientgrupper som fått stå tillbaka under den akuta situationen som pandemin medför.

Intervjutider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag torsdag den 30 april klockan 15:00-16:00 finns intervjumöjlighet med:

 • Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-29: Laboratoriemedicin Dalarna kan från och med 28 april på Falun lasarett och från och med 29 april på Mora lasarett göra snabbanalyser av prioriterade covid-19-prover. Infektionskliniken på Falu lasarett och smittskydd Dalarna har tagit fram rekommendationer för vilka patienter som har störst nytta av en snabb analys.

2020-04-29: Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor till kulturaktörer som förlorar intäkter till följd av covid-19. ”Det är ett välkommet och angeläget besked till det fria kulturlivet och till kulturarrangörer i Dalarna, säger Malin Lagergren, chef vid kultur-och bildningsförvaltningen. Läs mer: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/ekonomiskt-stod-till-kulturverksamheter-och-kulturskapare-som-drabbas-av-coronapandemin/

2020-04-28: Region Dalarna publicerar inte siffror gällande geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för kommuner så länge antal konstaterade fall inte överstiger 20.

2020-04-28: Årets semesterperiod inom hälso- och sjukvården förlängs från juni, juli och augusti, till fyra månader där även september ingår.

2020-04-24: De senaste veckorna har antalet besök på regionens akutmottagningar i Falun, Mora och Avesta minskat. Även vårdcentralerna märker en minskning. Regionen uppmanar människor i Dalarna att kontakta vården vid behov av hjälp eller rådgivning.

­Fler nyheter och pressmeddelanden hittas här: https://www.regiondalarna.se/

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna: https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: