Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 30 mars

Pressmeddelande – 30 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 93
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 37.
 • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 12
 • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 8

Region Dalarna går upp i förstärkningsläge i linjen

Med anledning av den ökande belastningen på Region Dalarnas verksamheter har regiondirektören beslutat att regionen går upp i förstärkningsläge idag måndag den 30 mars. Händelsen ska dock fortsatt hanteras i ordinarie linjeorganisation och ledas av Region Dalarnas ledningsgrupp för corona.

– Vår sjukvårdsförvaltning belastas hårt i nuläget. Men även andra förvaltningar inom Region Dalarna anpassar nu sin verksamhet med anledning av corona-pandemin. Det gäller exempelvis Folktandvården och Regionservice. För att få fullt fokus i organisationen på att hantera händelsen har jag beslutat gå upp i ett så kallat förstärkningsläge, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.

Nytt medicinskt inriktningsbeslut

Region Dalarna bedriver vård med högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Målet är att friställa tillräckliga resurser för att täcka behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser under pandemins utbrott. Endast medicinskt nödvändiga besök genomförs inom öppenvårdsverksamheterna. Elektiv (planerad) kirurgi reduceras till ingrepp av tvingande karaktär. Personal omfördelas till prioriterade verksamheter. I den händelse behov av intensivvård överstiger befintliga resurser, tillämpas Socialstyrelsens skrift ”nationella principer för prioritering av intensivvård under extraordinära förhållanden”, tillsammans med regionens framtagna medicinska riktlinjer.

Planera VAB så att vårdpersonal kan jobba

Folkhälsomyndigheten råder alla som har symtom på luftvägsinfektion att stanna hemma från jobb och skola. Nu vädjar Region Dalarna till familjer att försöka planera VAB så att frisk vårdpersonal kan arbeta.

Om det finns en förälder i familjen som inte arbetar i vården är Region Dalarnas önskan att om möjligt hen är den som är hemma för VAB.

– Vi har full förståelse för att alla familjers situationer ser olika ut, men nu behövs all frisk personal finnas i vården. Tillsammans kan vi hjälpas åt och samla våra resurser där de behövs som bäst för de allvarligt sjuka och bromsa smittspridningen, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Region Dalarna inrättar centralt lager för att säkra skyddsmateriel

Med anledning av att vårdbehovet på grund av covid-19 med största sannolikhet kommer att öka är det mycket viktigt att tillgången på skyddsutrustning säkras för vårdpersonalen inom regionens verksamheter. Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg beslutade den 27 mars att inrätta en samordnad hantering av allt skyddsmateriel inom regionen. Det innebär att alla leveranser av skyddsmateriel som inkommer till Region Dalarna ska prioriteras till ett centralt lager.

Mejladress för den vill hjälpa till med materiel till vården

Det rådande läget med covid-19 kräver att vi tillsammans hjälper varandra för att samla resurser på olika sätt. Har du eller din verksamhet materiel att bidra med till vården är du välkommen att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se

Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel som finns att erbjuda samt antal. Region Dalarna kontaktar de företag som bedöms som aktuella.

Intervjutider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag måndag 30 mars finns intervjumöjlighet med:

Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Tidigare nyheter gällande covid-19 i Dalarna:

2020-03-27: Folktandvården Dalarna stänger tillfälligt vissa kliniker

2020-03-27: Tält sätts upp. Förberedelser för ökat mottagande vid akutmottagningar och vårdcentraler

2020-03-26: Dalarnas andra dödsfall av covid-19. Flera personer på äldreboenden och inom hemtjänsten i Borlänge kommun har konstaterats smittade av covid-19 och den 25 mars avled en person på ett äldreboende i Borlänge kommun: https://www.borlange.se/nyheter/covid-19-inom-omsorgen-i-borlange/

2020-03-26: Region Dalarna kontaktar patienter via telefonsamtal för att av- och omboka vissa inplanerade tider. Telefonsamtal kan komma från både dolt och synligt nummer. Region Dalarna ber aldrig om kontouppgifter eller annan känslig information över telefon.

2020-03-26: Nu stänger intresseanmälan efter annonseringen efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården. Runt 400 intresseanmälningar har kommit in.

2020-03-26:Minskade väntetider men fortsatt hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna.Medelkötiden för besvarade samtal till 1177 är nu cirka 60 min minuter i den nationella kön, i Dalarna är medelkötiden runt 30 minuter.

2020-03-25: Fortsatt ökad belastning på sjukvården. För att avlasta kan du besöka webbplats 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112. För allmänna frågor om covid-19 ring 113 13.

2020-03-25: Viktigt att patienter med misstänkt covid-19 inte åker direkt till akutmottagning eller vårdcentral, utan först ringer 1177 eller vårdcentral. Vid besök på vårdmottagningar samt akutmottagningar ska vårdsökande följa lokala anvisningar.

2020-03-25: Region Dalarna fortsätter mobilisera för ökad intensivvårdskapacitet för att vid behov kunna vårda fler allvarligt sjuka patienter med covid-19. ”Vi arbetar efter en plan. Det finns ett stort engagemang och flexibilitet hos alla våra medarbetare för att hitta lösningar och klara av situationen, säger Helena Björkman, divisionschef kirurgi.

2020-03-24: RegionDalarnas annonsering efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården har resulterat i närmare 400 intresseanmälningar på några dagar. Efterlysningen publicerades på Region Dalarnas Facebook-sida den 20 mars, samt här: https://www.regiondalarna.se/jobb/jobba-hos-oss/vi-soker-dig-som-kan-jobba-extra-inom-varden/?fbclid=IwAR3FvJlJeyItaA6ff8CfvB5CxF6M14JDeQTxUhfCS909bVFO3QbiKc_2B5Y

2020-03-23: Dalarnas första dödsfall på grund av covid-19. En man i 60-årsåldern med flera underliggande sjukdomar avled under helgen i sviterna av covid-19.

2020-03-23: Nu kan prover vid misstänkt covid-19 analyseras på Falu lasarett.

2020-03-23: Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av coronakrisen:
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/stod-till-drabbade-foretag/

2020-03-23: Falu lasarett prioriterar akuta och tidskritiska operationer tills vidare. Planerade operationer som inte har hög medicinsk prioritet kommer flyttas fram. Berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-23: Mammografiska hälsokontroller inom mammografiverksamheten i Dalarna skjuts fram. Beslutet kommer att prövas veckovis. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller de som blivit selekterade utifrån bildtagning fortsätter som vanligt. Alla berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-20: Folktandvården Dalarna erbjuder endast akuttandvård tills vidare.
Patienter med bokade tider kontaktas för ny tid senare. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

2020-03-20: Dalarnas smittskyddsläkare råder människor som har en fjällresa inplanerad den närmaste tiden att ställa in.

2020-03-20: Region Dalarna går ur stabsläge.

2020-03-18: Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se

2020-03-13: Ändrad strategi gällande covid-19 i Dalarnas sjukvård med bakgrund av att det förekommer samhällspridning av covid-19 i landet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer prioriteras nu provtagning av patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

2002-03-13: Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar med inneliggande patienter på Dalarnas sjukhus Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

2020-03-12: Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen.

2020-03-11: Första fallet i Dalarna av det nya coronaviruset.

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: