Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 31 mars

Pressmeddelande – 31 mars 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna

 • Antalet konstaterade fall av covid-19: 102
 • Antal patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 40
 • Antal patienter (utöver antal inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 12
 • Antal patienter med covid-19 som avlidit: 9

Samarbetsgrupper på lasaretten i länet

Sjukvården inom Region Dalarna leds nu av den ordinarie ledningsgruppen för hälso- och sjukvården där de fem divisionscheferna har en tung roll. Gruppen är dessutom förstärkt med vissa nyckelfunktioner.

Ledningsgruppen för hälso- och sjukvården ansvarar nu för samordning och styrning av flöden, omställning och prioritering av verksamhet samt bemanning.

– Även om vi valt att arbete i linjeorganisationen, och inte enligt kris- och beredskapsplanen, är det nu viktigt att verksamheterna i Avesta, Falun, Mora, Ludvika och Säter finns med i arbetet. Därför skapar vi nu samarbetsgrupper på varje lasarett där lokala frågor hanteras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

Med i samarbetsgrupperna är bland annat berörda verksamhetschefer. Samarbetsgrupperna på lasaretten rapporterar till ledningsgruppen för hälso- och sjukvården via divisionscheferna.

Trycket på sjukvården i Dalarna ökar

Som tidigare meddelats har Region Dalarna gått upp i förstärkningsläge mot bakgrund av allt fler patienter med bekräftad covid-19 behöver vård.

– Vi är i ett allvarligt läge. Trycket på sjukvården i Dalarna ökar för varje dag. Vi kommer att behöva göra prioriteringar och omfördelningar av resurser redan innevarande vecka. Alla goda krafter behövs för att hjälpa de svårast sjuka, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

Region Dalarnas riktlinjer gällande skyddsutrustning i vårdsituationer

Enligt Folkhälsomyndigheten smittar covid-19 som dropp- och kontaktsmitta mellan människor. För att bli smittad måste viruset hamna på slemhinnor i ögon, näsa eller mun och evidensen är god för att basala hygienrutiner förebygger dropp- och kontaktsmitta.

Basala hygienrutiner, stänkskydd vid risk för stänk mot ansiktet av kroppsvätskor och andningsskydd vid aerosolbildande moment tillsammans med goda rutiner för rengöring och desinfektion av ytor och utrustning minimerar risken för vårdrelaterad smitta. Detta ligger till grund för Region Dalarnas riktlinjer om vilken skyddsutrustning som ska användas i olika vårdsituationer.

– Det viktigaste är att vi följer basala vårdrutiner och använder den utrustningen vi har på ett korrekt sätt, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Information till den som vill hjälpa till med materiel till vården

Det rådande läget med covid-19 kräver att vi tillsammans hjälper varandra för att samla resurser på olika sätt. Privatpersoner eller företag som vill bidra med materiel till vården är välkommen att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se

Det är viktigt att så noggrant som möjligt beskriva vilken typ av materiel som finns att erbjuda, samt antal.

– Ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Alla mejl som kommer in tittas på och de som bedöms som aktuella kontaktas, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna.

Så här hanteras inkommande mejl:

 • Företag och privatpersoner som kan sälja stora mängder skyddsmateriel skickas vidare till Socialstyrelsen.
 • Företag som har mindre mängder att erbjuda av materiel som behövs kommer kontaktas.
 • Privatpersoner som vill skänka utrustning som behövs kontaktas och får instruktion för inlämning av materiel till Region Dalarnas beredskapslager.
 • Personer som vill göra/skänka egentillverkad skyddsutrustning kontaktas av i mån av tid.

Intervjutider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag tisdag 31 mars finns intervjumöjlighet med:

Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Tidigare nyheter gällande covid-19 i Dalarna:

2020-03-30: Regiondirektören har beslutat att Region Dalarna går upp i förstärkningsläge med anledning av ökande belastning på regionens verksamheter.

2020-03-30: Nytt medicinskt inriktningsbeslut med målet att friställa tillräckliga resurser för att täcka behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser under pandemins utbrott.

2020-03-30: Region Dalarna ber familjer att försöka planera VAB så att frisk vårdpersonal kan arbeta.

2020-03-30: Region Dalarna inrättar centralt lager för att säkra skyddsmateriel.

2020-03-30: Den som vill hjälpa till med materiel till vården är välkommen att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se

2020-03-27: Folktandvården Dalarna stänger tillfälligt vissa kliniker

2020-03-27: Tält sätts upp. Förberedelser för ökat mottagande vid akutmottagningar och vårdcentraler

2020-03-26: Dalarnas andra dödsfall av covid-19. Flera personer på äldreboenden och inom hemtjänsten i Borlänge kommun har konstaterats smittade av covid-19 och den 25 mars avled en person på ett äldreboende i Borlänge kommun: https://www.borlange.se/nyheter/covid-19-inom-omsorgen-i-borlange/

2020-03-26: Region Dalarna kontaktar patienter via telefonsamtal för att av- och omboka vissa inplanerade tider. Telefonsamtal kan komma från både dolt och synligt nummer. Region Dalarna ber aldrig om kontouppgifter eller annan känslig information över telefon.

2020-03-26: Nu stänger intresseanmälan efter annonseringen efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården. Runt 400 intresseanmälningar har kommit in.

2020-03-26:Minskade väntetider men fortsatt hög belastning på 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna.Medelkötiden för besvarade samtal till 1177 är nu cirka 60 min minuter i den nationella kön, i Dalarna är medelkötiden runt 30 minuter.

2020-03-25: Fortsatt ökad belastning på sjukvården. För att avlasta kan du besöka webbplats 1177.se för råd om egenvård. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring alltid 112. För allmänna frågor om covid-19 ring 113 13.

2020-03-25: Viktigt att patienter med misstänkt covid-19 inte åker direkt till akutmottagning eller vårdcentral, utan först ringer 1177 eller vårdcentral. Vid besök på vårdmottagningar samt akutmottagningar ska vårdsökande följa lokala anvisningar.

2020-03-25: Region Dalarna fortsätter mobilisera för ökad intensivvårdskapacitet för att vid behov kunna vårda fler allvarligt sjuka patienter med covid-19. ”Vi arbetar efter en plan. Det finns ett stort engagemang och flexibilitet hos alla våra medarbetare för att hitta lösningar och klara av situationen, säger Helena Björkman, divisionschef kirurgi.

2020-03-24: RegionDalarnas annonsering efter vårdpersonal som kan jobba extra inom vården har resulterat i närmare 400 intresseanmälningar på några dagar. Efterlysningen publicerades på Region Dalarnas Facebook-sida den 20 mars, samt här: https://www.regiondalarna.se/jobb/jobba-hos-oss/vi-soker-dig-som-kan-jobba-extra-inom-varden/?fbclid=IwAR3FvJlJeyItaA6ff8CfvB5CxF6M14JDeQTxUhfCS909bVFO3QbiKc_2B5Y

2020-03-23: Dalarnas första dödsfall på grund av covid-19. En man i 60-årsåldern med flera underliggande sjukdomar avled under helgen i sviterna av covid-19.

2020-03-23: Nu kan prover vid misstänkt covid-19 analyseras på Falu lasarett.

2020-03-23: Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av coronakrisen:
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/stod-till-drabbade-foretag/

2020-03-23: Falu lasarett prioriterar akuta och tidskritiska operationer tills vidare. Planerade operationer som inte har hög medicinsk prioritet kommer flyttas fram. Berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-23: Mammografiska hälsokontroller inom mammografiverksamheten i Dalarna skjuts fram. Beslutet kommer att prövas veckovis. Kontrollprogram och hereditetsscreeningar samt all undersökning av patienter med symptom eller de som blivit selekterade utifrån bildtagning fortsätter som vanligt. Alla berörda patienter kontaktas av vården.

2020-03-20: Folktandvården Dalarna erbjuder endast akuttandvård tills vidare.
Patienter med bokade tider kontaktas för ny tid senare. Vid akuta besvär som inte kan vänta kontakta din ordinarie klinik för rådgivning.

2020-03-20: Dalarnas smittskyddsläkare råder människor som har en fjällresa inplanerad den närmaste tiden att ställa in.

2020-03-20: Region Dalarna går ur stabsläge.

2020-03-18: Region Dalarna har nu en mejladress för företag som vill och kan erbjuda skyddsmateriel: corona.materiel@regiondalarna.se

2020-03-13: Ändrad strategi gällande covid-19 i Dalarnas sjukvård med bakgrund av att det förekommer samhällspridning av covid-19 i landet. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer prioriteras nu provtagning av patienter som sjukhusvårdas för luftvägsinfektioner.

2002-03-13: Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar med inneliggande patienter på Dalarnas sjukhus Besöksförbudet gäller inte den som har en bokad tid inom vården.

2020-03-12: Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av covid-19-situationen.

2020-03-11: Första fallet i Dalarna av det nya coronaviruset.

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: