Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 6 april

Pressmeddelande – 6 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna den 6 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 198
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 34
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit: 22
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 28

Region Dalarna köper in andningsskydd

Regionstyrelsen har, tillsammans med andra regioner, beslutat om att köpa in andningsskydd. Bakgrunden är att Region Stockholm, genom Karolinska universitetssjukhuset och med kommersiellt stöd från Scania AB, har förhandlat fram en offert rörande 19 miljoner andningsskydd från Kina. Andningsskyddet är ännu inte CE-certifierat men regionerna finner det ändå angeläget att genomföra affären, dels beroende på den generella bristen på andningsskydd i Sverige, dels för att den globala konkurrensen om skyddsutrustning ökar varje dag. Region Stockholm har ett team på plats som granskat den aktuella fabriken.

Utökad kapacitet för syrgas vid Falu Lasarett

I dag måndag den 6 april levereras en syrgastank till Falu lasarett som ansluts till det befintliga centrala syrgassystemet. Det innebär en fördubbling av kapaciteten att använda syrgas på lasarettet.

– Vi förbereder oss för att kunna hjälpa ett ökat antal covidpatienter som behöver syrgas, säger Anders Nordahl, miljö och säkerhetschef Region Dalarna.

Region Dalarna ökar bårhuskapaciteten 

Region Dalarna förbereder för att kunna möta behovet av att ta hand om ett ökat antal avlidna på grund av covid-19. Arbetet samordnas i länet för att förbereda en tänkbar ökad belastning på bårhusen, där regionen samverkar i frågan med länsstyrelsen, kommuner och Svenska kyrkan. Den här veckan levereras kylcontainrar till Falun, Borlänge, Ludvika, Mora och Avesta.

– Vi hoppas givetvis att dessa containrar inte kommer att behöva användas. Vi hoppas på det bästa men vi behöver planera för det värsta, säger Åke Kjellin, divisionschef Medicinsk service.

Folktandvården Domnarvet stängs

Från och med idag måndag 6 april stängs Folktandvården Domnarvet till följd av covid-19-pandemin och all tandvård kommer att ske på Folktandvården Jakobsgårdarna. Syftet är att samla resurserna. Flytt till gemensamma lokaler i Friggahuset i Borlänge centrum är sedan tidigare planerat att ske under sommaren. Beslut är sedan tidigare taget för den gemensamma kliniken Tandvårdshus Borlänge där FTV Domnarvet och FTV Jakobsgårdarna ska flytta in och detta tidigarelägger det gemensamma arbetet.

Intervjutider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag måndag 6 april finns intervjumöjlighet med:

Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 5410
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-03: På grund av personalbrist gör Dalatrafik vissa neddragningar i kollektivtrafiken från och med den 6 april. Indragningarna gäller tillsvidare. Mer info finns på https://www.dalatrafik.se/6april

2020-04-03: Region Dalarnas förtroendevalda har nu möjlighet att delta i politiska möten på distans.

2020-04-02: Att Dalarna sett till folkmängden har förhållandevis fler döda än många andra regioner kan bero på flera saker menar smittskyddsläkare Anders Lindblom, som att vi ligger lägre fram i förloppet eller att Dalarna har många äldre.

2020-04-02: Ett alternativ för den som inte kan besöka vården är Region Dalarnas egna app Min vård där man kan få medicinsk rådgivning och träffa läkare eller ungdomsmottagning via videosamtal.

2020-04-01: Region Dalarna efterlyser fler undersköterskor och sjuksköterskor. Ansökningsformulär finns här: www.regiondalarna.se/jobbaextra

2020-04-01: Samtliga öppenvårdsverksamheter genomför nu endast mottagningsbesök av medicinskt tvingade karaktär för att frigöra resurser och minska risk för smittspridning. Berörda patienter kontaktas.

2020-04-01: Region Dalarna inrättar krisstöd i form av bland annat telefonstöd för utlandsfödda, förstärkning till kuratorsenheten vid Falu lasarett samt en krisstödslinje via telefon och appen Min vård.

2020-04-01: Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard/

2020-03-31: Sjukvården inom Region Dalarna leds nu av den ordinarie ledningsgruppen som är förstärkt med vissa nyckelfunktioner. I samarbetsgrupper på länets lasarett ingår bland annat berörda verksamhetschefer som rapporterar till ledningsgruppen via divisionscheferna.

2020-03-31: Trycket på sjukvården i Dalarna ökar.Vi kommer att behöva göra prioriteringar och omfördelningar av resurser redan innevarande vecka. Alla goda krafter behövs för att hjälpa de svårast sjuka”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

2020-03-31: Basala hygienrutiner, stänkskydd och andningsskydd vid aerosolbildande moment tillsammans med rengöring och desinfektion minimerar risken för vårdrelaterad smitta och ligger till grund för Region Dalarnas riktlinjer om skyddsutrustning i vårdsituationer.

2020-03-31: Mer information om att bidra med materiel till vården genom att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se. ”Ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Alla mejl som kommer in tittas på och de som bedöms som aktuella kontaktas”, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna.

2020-03-30: Regiondirektören har beslutat att Region Dalarna går upp i förstärkningsläge medanledning av ökande belastning på regionens verksamheter.

2020-03-30: Nytt medicinskt inriktningsbeslut med målet att friställa tillräckliga resurser för att täcka behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser under pandemins utbrott.

2020-03-30: Region Dalarna ber familjer att försöka planera VAB så att frisk vårdpersonal kan arbeta.

För fler nyheter och pressmeddelanden se regiondalarna.se

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: