Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 7 april

Pressmeddelande – 7 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna den 7 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 210
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 41
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit: 22
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 33

Region Dalarna har nu central hantering av skyddsmateriel

Sedan den 1 april går alla leveranser av skyddsmateriel från regionens leverantörer, inklusive Apotekstjänst, till regionens nya beredskapslager i Falun. Därefter samordnas och levereras skyddsutrustningen ut till verksamheterna. Systemet ger en översikt över allt skyddsutrustning. Det är i nuläget inte tillåtet att verksamheterna bygger egna lager inom Region Dalarna

– Vi fördelar materiel enligt smittskyddsavdelningens riktlinjer till de verksamheter som har störst behov, det vill säga störst risk i arbetet med infekterade patienter. Vi har löpande kontakt med smittskyddsläkare och de eventuella uppdateringar av riktlinjer som tas fram utifrån det aktuella kunskapsläget, säger chefläkare Helena Hellström.

Folktandvården Dalarna har hjälpt till att dela med sig av skyddsutrustning. Regionen har även kontakt med Socialstyrelsen och får viss påfyllnad av skyddsmateriel från deras beredskapslager.

För att ytterligare säkerställa skyddsutrustning arbetar Region Dalarna även för att få in materiel från externa leverantörer. Personer eller företag som vill ge tips eller kan erbjuda skyddsutrustning är välkomna att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se

Tillfällig omflyttning av medarbetare för att stödja akut hälso- och sjukvård

Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg har beslutat att snabba omflyttningar av medarbetare inom och mellan regionens förvaltningar kan genomföras under den pågående covid-19-pandemin. Detta för att stödja akut hälso- och sjukvård.

Region Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hemarbete

Med anledning av covid-19-pandemin ger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg i uppdrag åt chefer inom regionens verksamheter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer att se över möjligheterna för medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Detta för att minska risken för smittspridning, hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård och skydda den personal som behöver vara på jobbet.

Region Dalarna stöttar företagare som drabbas av covid-19

Företag i Dalarna med upp till 49 anställda kan nu söka stöd för finansiering av extern rådgivningsresurs kopplat till situationen med covid-19.

– Vi har sett ett starkt behov av att stötta de små företagen men även företagaren och anpassat vårt befintliga företagsstöd efter det, säger Louise Modigs, näringslivsstrateg.

Läs mer här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-stottar-foretagare-med-kostnadsfri-extern-radgivning-for-att-klara-sig-igenom-covid-19-krisen/

Intervjutider för media

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna nu fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media. Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag tisdag 7 april finns intervjumöjlighet med:

Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-06: Regionstyrelsen har beslutat om att köpa in andningsskydd. Region Stockholm har genom Karolinska universitetssjukhuset och med stöd från Scania AB förhandlat fram en offert rörande 19 miljoner andningsskydd från Kina.

2020-04-06: En syrgastank levereras till Falu lasarett vilket innebär en fördubbling av syrgaskapaciteten på lasarettet.

2020-04-06: Region Dalarna ökar bårhuskapaciteten för att kunna ta hand om ett ökat antal avlidna på grund av covid-19.

2020-04-06: Folktandvården Domnarvet stängs och all tandvård kommer att ske på Folktandvården Jakobsgårdarna för att samla resurserna. Flytt till gemensamma lokaler i Friggahuset i Borlänge centrum sker enligt tidigare beslut under sommaren.

2020-04-03: På grund av personalbrist gör Dalatrafik vissa neddragningar i kollektivtrafiken från och med den 6 april. Indragningarna gäller tillsvidare. Mer info finns på https://www.dalatrafik.se/6april

2020-04-03: Region Dalarnas förtroendevalda har nu möjlighet att delta i politiska möten på distans.

2020-04-02: Att Dalarna sett till folkmängden har förhållandevis fler döda än många andra regioner kan bero på flera saker menar smittskyddsläkare Anders Lindblom, som att vi ligger lägre fram i förloppet eller att Dalarna har många äldre.

2020-04-02: Ett alternativ för den som inte kan besöka vården är Region Dalarnas egna app Min vård där man kan få medicinsk rådgivning och träffa läkare eller ungdomsmottagning via videosamtal.

2020-04-01: Region Dalarna efterlyser fler undersköterskor och sjuksköterskor. Ansökningsformulär finns här: www.regiondalarna.se/jobbaextra

2020-04-01: Samtliga öppenvårdsverksamheter genomför nu endast mottagningsbesök av medicinskt tvingade karaktär för att frigöra resurser och minska risk för smittspridning. Berörda patienter kontaktas.

2020-04-01: Region Dalarna inrättar krisstöd i form av bland annat telefonstöd för utlandsfödda, förstärkning till kuratorsenheten vid Falu lasarett samt en krisstödslinje via telefon och appen Min vård.

2020-04-01: Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/nytt-stod-med-nationella-principer-for-prioritering-inom-intensivvard/

2020-03-31: Sjukvården inom Region Dalarna leds nu av den ordinarie ledningsgruppen som är förstärkt med vissa nyckelfunktioner. I samarbetsgrupper på länets lasarett ingår bland annat berörda verksamhetschefer som rapporterar till ledningsgruppen via divisionscheferna.

2020-03-31: Trycket på sjukvården i Dalarna ökar.Vi kommer att behöva göra prioriteringar och omfördelningar av resurser redan innevarande vecka. Alla goda krafter behövs för att hjälpa de svårast sjuka”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lotta Olmarken Ingler.

2020-03-31: Basala hygienrutiner, stänkskydd och andningsskydd vid aerosolbildande moment tillsammans med rengöring och desinfektion minimerar risken för vårdrelaterad smitta och ligger till grund för Region Dalarnas riktlinjer om skyddsutrustning i vårdsituationer.

2020-03-31: Mer information om att bidra med materiel till vården genom att mejla till: corona.materiel@regiondalarna.se. ”Ett stort tack till alla som hör av sig och vill hjälpa till. Alla mejl som kommer in tittas på och de som bedöms som aktuella kontaktas”, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna.

2020-03-30: Regiondirektören har beslutat att Region Dalarna går upp i förstärkningsläge medanledning av ökande belastning på regionens verksamheter.

2020-03-30: Nytt medicinskt inriktningsbeslut med målet att friställa tillräckliga resurser för att täcka behov av slutenvårdsplatser och intensivvårdsplatser under pandemins utbrott.

2020-03-30: Region Dalarna ber familjer att försöka planera VAB så att frisk vårdpersonal kan arbeta.

För fler nyheter och pressmeddelanden se regiondalarna.se

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: