​Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 9 april

Pressmeddelande – 9 april 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Dalarna den 9 april:

 • Totalt antal konstaterade fall av covid-19: 269
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inneliggande på vårdavdelning på Falu lasarett: 40
 • Aktuellt antal inskrivna patienter (utöver antalet inneliggande på vårdavdelning) som får intensivvård: 15
 • Totalt antal patienter med covid-19 som avlidit: 31
 • Totalt antal patienter med covid-19 som varit inneliggande men blivit utskrivna: 43

Information till media gällande påskhelgen
Nästa lägesrapport från Region Dalarna publiceras söndag (påskdagen) den 12 april efter klockan 12:00.

Under påskhelgen finns följande fasta intervjutider för media:
Klockan 13:00-14:00 söndag 12/4 – Anders Lindblom, smittskyddsläkare, telefon: 070-670 20 45
Klockan 13:00-14:00 söndag 12/4 – Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon: 073-901 54 34

Korttidsavdelning med ökad möjlighet att ge hälso- och sjukvård
Idag torsdag den 9 april öppnar en korttidsavdelningför patienter som varit inneliggande i slutenvården och som behöver ytterligare hjälp innan utskrivning till hemmet eller till särskilt boende för äldre. Det rör både patienter som vårdats för covid-19 och andra patienter. Korttidsavdelningen öppnar på äldreboendet Lunden i Falun. De äldre som tidigare bott på Lunden flyttar till andra boenden i Falun. Bemanningen blir ett samarbete mellan Falu kommun och primärvården, Region Dalarna.
–Vi har ett bra samarbete med kommunen. Det här handlar om patienter som behöver längre rehabiliteringstid, inte om svårt sjuka patienter eller patienter som behöver intensivvård, säger Karolina Estman, verksamhetschef för Tiskens vårdcentral.

Intervjutider för media
Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att kunna hantera alla de intervjuförfrågningar som inkommer dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider för att skapa en hållbar arbetssituation för alla parter. Vi hoppas på visad förståelse från media.
Vardagar klockan 15:00-16:00 finns företrädare från Region Dalarna tillgängliga på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Idag torsdag 9 april finns intervjumöjlighet med:
Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45
Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör: 073-901 54 34

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-04-08: Idag levereras 1 000 skyddsmask 90 från Försvarsmakten via Socialstyrelsen till Region Dalarna.

2020-04-08: Laboratoriemedicin Dalarna utökar nu antalet analyser av covid-19-prover från 60 till 80 om dagen, och för att möta det ökande antalet görs nu analyser också på helgerna.

2020-04-07: Region Dalarna har nu central hantering av skyddsmateriel som fördelas ut till verksamheter med störst behov.

2020-04-07: Regiondirektören har beslutat om snabba omflyttningar av medarbetare inom och mellan regionens förvaltningar för att stödja akut hälso- och sjukvård.

2020-04-07: Regiondirektören har gett chefer inom regionen i uppdrag att i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer se över möjligheterna för medarbetare att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt.

2020-04-07:Region Dalarna stöttar företagare med kostnadsfri extern rådgivning kopplat till situationen med covid-19.Mer info: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-stottar-foretagare-med-kostnadsfri-extern-radgivning-for-att-klara-sig-igenom-covid-19-krisen/

2020-04-06: Regionstyrelsen har beslutat om att köpa in andningsskydd. Region Stockholm har genom Karolinska universitetssjukhuset och med stöd från Scania AB förhandlat fram en offert rörande 19 miljoner andningsskydd från Kina.

2020-04-06: En syrgastank levereras till Falu lasarett vilket innebär en fördubbling av syrgaskapaciteten på lasarettet.

2020-04-06: Region Dalarna ökar bårhuskapaciteten för att kunna ta hand om ett ökat antal avlidna på grund av covid-19.

2020-04-06: Folktandvården Domnarvet stängs och all tandvård kommer att ske på Folktandvården Jakobsgårdarna för att samla resurserna. Flytt till gemensamma lokaler i Friggahuset i Borlänge centrum sker enligt tidigare beslut under sommaren.

För fler nyheter och pressmeddelanden se regiondalarna.se

Här hittar du information på webben

Nyheter, pressmeddelanden och annan viktig information publiceras på region Dalarnas webbplats: https://www.regiondalarna.se/

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Det är viktigt att inte besöka akutmottagning eller vårdcentral om man har symtom - ring först 1177 eller din vårdcentral.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: