Lägesrapport covid-19 i Dalarna: 9 juni

Pressmeddelande – 9 juni 2020

Region Dalarna publicerar varje vardag efter klockan 14:00 en lägesrapport om den aktuella covid-19-situationen i länet på vår officiella webbplats regiondalarna.se.

Läget i Region Dalarna den 9 juni:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 1 349
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 31
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 87*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 356

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Kraftigt utökad provtagning och smittspårning på särskilda boenden i Dalarna

Region Dalarna har den senaste veckan kraftigt utökat provtagningen på särskilda boenden i länet, både kommunala och privata boenden.

Tidigare provtogs alla brukare och all personal med symptom. Nu provtas alla som har haft kontakt med en covid-19-sjuk person, oavsett om de har symtom eller inte. Dessutom upprepas provtagningen efter tre dygn om provet är negativt vid det första tillfället.

Utöver aktiv smittspårning, enligt ovan, införs även screening på alla boenden. Det innebär obligatorisk provtagning av alla brukare som kommer till boendet, oavsett om man skrivs in från hemmet eller tillfälligt har vårdats på sjukhus.

– Vi vill snabbt identifiera och isolera smittade för att på bästa sätt skydda de äldre från covid-19 och då är en utökad provtagning på särskilda boenden mest ändamålsenligt. Det här medför en upp till tiofaldig ökning av provtagning på boende där man har ett fall, säger Roger Larsson, chefläkare, Region Dalarna.

Den här veckan inleds även provtagning av personal inom samhällsviktig verksamhet som insjuknar med symtom på covid-19. Det prov som erbjuds är PCR-prov/virusprov för att hitta/diagnosticera akut sjukdom. Initialt kommer personal inom räddningstjänst och polis att ges att möjlighet att via 1177.se kunna boka tid vid valfri provtagningsenhet.

Vilka prover tar Region Dalarna för covid-19?
Det finns två olika typer av prov som kan användas vid covid-19. Det ena är PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. Det andra är serologiprov, även kallat antikroppstest, som visar om den som provtas har haft en covid-19-infektion och har utvecklat antikroppar.

Läs mer om Region Dalarnas provtagning för covid-19 här:
https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-arbetar-for-att-oka-provtagningen-av-covid-19/

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet

Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 23) har totalt:

387 fall konstaterats i Borlänge kommun

359 i Falu kommun

86 i Ludvika kommun

69 i Gagnef kommun

59 i Leksand kommun

58 i Mora kommun

55 i Avesta kommun

37 i Smedjebacken kommun

37 i Säter kommun

32 i Hedemora kommun

30 i Vansbro kommun

26 i Rättvik kommun

Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet

Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 23:

56 i Borlänge kommun

27 i Falun kommun

15 i Ludvika kommun

12 i Leksand kommun

8 i Gagnef kommun

7 i Avesta kommun

5 i Säter kommun

3 i Hedemora kommun

5 i Smedjebacken kommun

2 i Vansbro kommun

1 i Malung-Sälen kommun

2 i Rättvik kommun

4 övriga

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag.

Intervjutider för media

Måndag, onsdag och fredag mellan klockan 15:00-16:00 finns smittskyddsläkare tillgänglig på telefon för att svara på frågor från media gällande covid-19.

Senaste nyheterna gällande covid-19 i Dalarna:

2020-06-05: Antalet konstaterade fall ökar i norra Dalarna. Sedan den 12 mars till och med den 31 maj har 403 patienter med konstaterad covid-19 vårdats på Falu lasarett. Sedan toppen den 20 april har antalet inneliggande och IVA-vårdade covid-19-patienter reducerats i Region Dalarna, men många insjuknar fortfarande i länet och behöver sjukhusvård: ”Det är inte lika många som när det var som värst, men minskningen har avstannat och vi har fortfarande många patienter som blir sjuka i covid-19 och som behöver vård. Därför är det jätteviktigt att alla fortsätter att följa rekommendationerna för att hindra smittspridning, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare. Smittskydd Dalarna kan se att det finns en ökad smittspridning i de norra delarna av länet, bland annat i Mora: ”Nu är det viktigt att vi fortsätter hålla fysisk distans och tvättar händerna ofta för att inte öka smittspridningen och belasta sjukvården ytterligare”, säger Helena Ernlund.

2020-06-05: Region Dalarna arbetar för att öka provtagningen av covid-19.Region Dalarna har i uppdrag från regeringen via Folkhälsomyndigheten att utöka provtagningen för covid-19. Läs mer om Region Dalarnas provtagning för covid-19 och vad Helena Erlund, biträdande smittskyddsläkare, säger om provtagning, här: https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/region-dalarna-arbetar-for-att-oka-provtagningen-av-covid-19/

2020-06-02: Region Dalarna har nytt medicinskt inriktningsbeslut: Region Dalarna bedriver fortsatt vård med högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Planering sker för återgång till normal verksamhet, med successiv ökning av planerad verksamhet utifrån tillgängliga resurser. Särskild arbetsgrupp tillsatt för prioritering av hur verksamheternas återgång ska genomföras. Personal behöver fortsatt vara omplacerad till prioriterade verksamheter för att kunna genomföra sommarperioden med tydlig styrning av semesterplanering. Successiv nedtrappning av vårdplatser vikta för covidpatienter, inklusive IVA-platser. Utökad rehabiliteringstillgänglighet efter genomgången covidinfektion. Fortsatt hög beredskap för ökat behov av resurser till covidvård vid eventuell ökning av sjukdomsfall.

2020-06-02: Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet. Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Sedan det första fallet i Dalarna konstaterades den 11 mars (vecka 11) och fram till och med förra veckan (vecka 22) har totalt: 374 fall konstaterats i Borlänge kommun, 333 i Falu kommun, 84 i Ludvika kommun, 67 i Gagnef kommun, 55 i Leksand kommun, 53 i Avesta kommun, 37 i Smedjebacken kommun, 33 i Säter kommun, 32 i Mora kommun, 29 i Hedemora kommun, 25 i Rättvik kommun, 27 Vansbro kommun. Region Dalarna redovisar geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet varje tisdag. Region Dalarna publicerar inte siffror över geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet när enskilda individer riskerar att bli utpekade. Därför presenteras i nuläget inte siffror för övriga 3 kommuner i länet, så länge de inte överstiger 20.

2020-06-02: Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet. Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till och med vecka 22: 55 i Borlänge kommun, 26 i Falun kommun, 14 i Ludvika kommun, 12 i Leksand kommun, 8 i Gagnef kommun, 7 i Avesta kommun. 5 i Säter kommun, 3 i Hedemora kommun, 4 i Smedjebacken kommun, 2 i Vansbro kommun, 1 i Malung-Sälen kommun, 2 i Rättvik kommun, 4 övriga. Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkkälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna. Region Dalarna redovisar fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner varje tisdag.

Övrig information

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

Här hittar du mer information på webben

Region Dalarna erbjuder ett självskattningstest för covid-19:https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Dalarna gör varje vecka en samlad lägesbild av coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna:
https://www.regiondalarna.se/covid-19-effekter-pa-naringslivet

Fördjupad information om covid19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats:
https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber...

Samlad aktuell information från svenska myndigheter finns på webbplatsen: https://www.krisinformation.se/

Information om covid-19 och smittspridning på olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Råd till allmänheten

 • Alla kan hjälpa till genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun och använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och undvik sociala kontakter om du har symtom och vänta minst två dygn efter att du har blivit symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Råd om egenvård finns på 1177.se. Undvik att ringa telefonnumret 1177 om du inte är allvarligt sjuk. Behöver du akut hjälp – ring 112.
 • Hämta information från tillförlitliga källor, har du allmänna frågor om covid-19 kan du läsa mer på krisinformation.se, folkhalsomyndigheten.se, 1177.se eller ringa 113 13.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: