Lönetillägg till medarbetare som vårdar covid-19-patienter

Pressmeddelande – 18 november 2020

Medarbetare inom Region Dalarna som vårdar covid-19-patienter kommer att få ett tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden.
– Vi är nu inne i en andra pandemivåg. Med det här initiativet vill vi tydligt stimulera regionens medarbetare som vårdar covid-19-patienter under en tuff period, säger Crister Carlsson (M), ordförande i personalutskottet.

Idag har Region Dalarna beslutat om tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden till medarbetare som vårdar covid-19-patienter. Ersättningen är proportionerlig utifrån tidsperiod och tjänstgöringsgrad, och omfattar medarbetare – inklusive läkare, 1:a linjens chefer och biträdande avdelningschefer – som:

 • Är månadsavlönade
 • Arbetar inom följande verksamheter:
  - Intensiv- och uppvakningsavdelningen, Falu lasarett
  - Avdelning 54, Falu lasarett
  - Akutvårdsavdelningen (AVA), Falu lasarett
 • Arbetar minst 50 procent av heltid vid någon av ovanstående enheter
 • Är läkare och fysioterapeuter, med anställning vid annan enhet, men som tjänstgör med minst 50 procent av heltid vid någon av ovan nämnda verksamheter

– Region Dalarna är i ett allvarligt läge där regionens medarbetare behöver hjälpas åt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och patientsäkerhet. Målet är att friställa resurser för att täcka bemanningen inom verksamheter som vårdar covid-19-patienter, tillägger Crister Carlsson.

Extra ersättning för pass utöver ordinarie arbetstid

I syfte att stimulera medarbetare att täcka vakanta arbetspass kan verksamhetschef erbjuda extra ersättning efter godkännande av divisionschef. Medarbetare som tillfälligt förlägger enstaka arbetspass utöver ordinarie arbetstid erhåller extra ersättning enligt nedan:

 • 1 100 kronor för dag- eller kvällspass (minst 6 timmar)
 • 1 400 kronor för nattpass (minst 9 timmar)
 • Föräldralediga medarbetare, som bryter sin föräldraledighet för enstaka arbetspass (minst 6 timmar) kan erbjudas extra ersättning med 1 100 kronor/pass

– Båda besluten är viktiga för att vi ska kunna göra prioriteringar och omfördelningar av personalresurser för att säkerställa så god och uthållig bemanning som möjligt, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Besluten är fattade av hälso- och sjukvårdsdirektören och gäller från och med 2020-11-18 till och med 2021-01-10.

 • Christer Carlsson Regionråd
  070-267 54 52
  crister.s.carlsson@regiondalarna.se
 • Karin Stikå Mjöberg Regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: