Majoriteten av medarbetarna trivs på jobbet

Pressmeddelande – 29 januari 2020

Under hösten 2019 genomförde Region Dalarna en medarbetarenkät med frågeställningar kring arbetsmiljö och säkerhetsengagemang.
– Det är glädjande att så många av våra medarbetare trivs på jobbet, med både kolleger och chefer, men det finns självklart områden där vi måste bli bättre, säger Christer Carlsson (M), ordförande i personalutskottet.

Syftet med medarbetarenkäten är att mäta hur regionens medarbetare trivs på arbetet och kunna förbättra arbetsmiljön.

Totalt svarade 6 138 medarbetare på enkäten, vilket är 70 procent av alla som arbetar inom regionen. Svaren är anonyma. Region Dalarnas medarbetare instämmer till stor del att de trivs på jobbet. Många är mycket motiverade och får stöd från kollegor och upplever sig få högt förtroende av sin chef.

Senast man gjorde en lika omfattande undersökning var för sex år sedan. I jämförelsen med mätningen 2013 har resultatet förbättrats på samtliga frågor som var lika mellan undersökningarna. På en skala mellan 1-5 har medarbetarna fått uppskatta hur de ser på sitt arbete, sin arbetsplats och sina chefer. Det visar sig att medelvärdena i enkäten har höjts:

 • från 4,0 till 4,31 vad gäller motivation
 • från 3,82 till 4,01 vad gäller styrning
 • från 3,90 till 4,19 vad gäller ledarskap

Region Dalarnas resultat visar även på höga medelvärden inom dessa områden i jämförelse med flera andra regioner.

Vissa områden måste förbättras
I enkäten finns frågor om utsatthet som inte har funnits med i tidigare medarbetarenkäter. 2 procent svarar att de har blivit utsatta för trakasserier under det senaste året.

– Det här är ett resultat som måste förbättras. Det är en viktig arbetsmiljöfråga att det inte förekommer kränkningar eller trakasserier i någon form, säger Christer Carlsson.

Medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården har även fått frågor som rör säkerhetsengagemang. Frågan: ”Jag påtalar när jag tror något är på väg att gå fel” har starkast resultat med medelvärde 4,5 (av 5) medan påståendet: ”Patienterna erbjuds att vara delaktiga i vårt patientsäkerhetsarbete” har det svagaste resultatet 3.3.

– Det vi ser är att vi behöver bli bättre på att involvera patienterna i vårt säkerhetsarbete, säger Christer Carlsson.

 • Christer Carlsson Regionråd
  070-267 54 52
  crister.s.carlsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: