Månadsavgift för CPAP/APAP-hjälpmedel ersätts av engångsavgift

Pressmeddelande – 29 december 2021

– Sömnlaboratoriet i Avesta har till stor del finansierats av höga patientavgifter för CPAP/APAP-hjälpmedel. För att ändra på detta tillför vi nu 10 miljoner kronor till Sömnlab och ersätter månadsavgiften med en engångsavgift, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna. 

Tidigare har patientavgiften för CPAP eller APAP-hjälpmedel bestått av en månadsavgift på 150 kronor. Från och med den 1 januari kommer denna månadsavgift att ersättas med en engångsavgift för utlåning av CPAP eller APAP-hjälpmedel.
– Alla ska ha råd att kunna sova bra på nätterna. En god sömn gör att man presterar och mår bättre medan dålig sömn kan medföra hälsorisker och följdsjukdomar. Vi inom Dalasamverkan anser att det nya systemet är mer rättvist, säger regionråd Ulf Berg.

Månadsavgift ersätts av engångsavgift

Engångsavgiften på 250 kronor debiteras när en ny CPAP/APAP-apparat förskrivs eller när befintlig behöver ersättas . Personer som redan har en CPAP/APAP-apparat behöver inte betala någon engångsavgift nu, utan kommer få en första engångsavgift vid uthämtning av ny apparat.

Månadsavgiften på 150 kronor har debiterats i efterhand, vilket innebär att den sista fakturan kommer i mitten av januari 2022. Nuvarande avgifter för tillbehör och reservdelar påverkas inte av förändringen.

Personer som har frågor eller inte längre använder sitt CPAP/APAP-hjälpmedel är välkomna att höra av sig till Sömnlaboratoriet i Avesta.

Fakta om sömnapné

Sömnapné är ett hälsotillstånd som medför upprepade andningsuppehåll under sömnen. Oftast beror det på att tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen. Det finns effektiv hjälp att få mot sömnapné, som bland annat CPAP eller APAP-hjälpmedel. Idag är det ungefär 6 000 personer i Dalarna som använder CPAP eller APAP som hjälpmedel.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka