Många felaktiga ansökningar om ersättning för sjukresa med egen bil

Pressmeddelande – 20 juni 2022

Kollektivtrafiksförvaltningens sjukreseadministration får just nu hantera många ansökningar från resenärer som inte är berättigade till ersättning.
– Vi vill verkligen uppmärksamma medborgarna på att de tillfälliga reglerna som gällt under pandemin har upphört att gälla, säger Ellinor Holmberg, chef för färdtjänstenheten och sjukreseadministrationen, Dalatrafik.

Redan i april beslutade regionstyrelsen att ta bort de tillfälliga regler som infördes i samband med coronapandemin. De som tillhör en riskgrupp eller som fyllt 70 är därmed inte längre berättigade till ersättning för sjukresa med egen bil om det finns buss eller tåg att tillgå.

Den här informationen har inte nått fram till alla de som reser med egen bil till vården. Det kommer in hundratals ansökningar varje vecka där resenärer inte är berättigade till ersättning.

– De många ansökningarna från personer som hänvisar till dessa regler tar mycket resurser i anspråk. Det drabbar dem som är berättigade till ersättning och som får vänta alldeles för länge – både på beslut och för att få sin ersättning, säger Ellinor Holmberg.

Nu gäller tillfälliga regler enbart för resor till vaccination mot covid-19 och omfattar dem som är äldre än 70 år eller tillhör riskgrupp. Inga andra undantag från det ordinarie regelverket gäller.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka