Med anledning av felaktiga uppgifter om intensivvård av covidpatienter

Nyhet – 12 maj 2020

På grund av att felaktiga uppgifter har förekommit i sociala medier vill Region Dalarna tydliggöra att alla patienter som behöver och bedöms klara av intensivvård också får det. ”Vi har inte befunnit oss i en situation där vi har behövt prioritera bland vilka patienter som ska få intensivvård i Dalarna”, säger Nils Kuylenstierna, chefläkare/infektionsläkare, Region Dalarna.

På grund av den rådande situationen med coronapandemin har Region Dalarna utökat antalet intensivvårdsplatser för att kunna möta behovet av vård av de svårast sjuka och alla patienter som har bedömts behöva och klara av intensivvård har också fått intensivvård.

– Jag kan inte kommentera enskilda patienter men det här är en sjukdom som tyvärr drabbar en del människor och deras anhöriga väldigt hårt. Vi är i en svår situation just nu där fler patienter blir mycket sjuka och vården gör allt för att ta hand om dem och deras anhöriga på bästa sätt, säger Nils Kuylenstierna.

Hos patienter med covidinfektion är den främsta anledningen till inneliggande vård att syrgasbehandling behövs, vilket är en avgörande del i behandling för tillfrisknande. Om patienten är mycket svårt sjuk och där bedömningen är att syrgas inte längre fyller någon funktion så kan den i undantagsfall tas bort. Istället är då annan behandling viktig, till exempel morfin. 

Allvarligt sjuka patienter bedöms i samarbete mellan infektionsläkare och intensivvårdsläkare ofta flera gånger under vårdtiden. När det gäller vilka patienter som får intensivvård görs det i varje enskilt fall en bedömning av vilken typ av vård som är till störst nytta för den enskilde patienten.

– Respiratorbehandling är en tuff behandling som tyvärr inte alla klarar av att gå igenom och där är åldern en faktor, men även bakomliggande sjukdomar. Men alla som bedöms ha nytta av intensivvård får det i Dalarna, säger Nils Kuylenstierna.

Region Dalarna lämnar aldrig ut personuppgifter om patienter på grund av patientsekretess. Människor i Dalarna ska alltid känna stort förtroende för vården och därför är patientsekretessen mycket viktig för oss.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: