Mellansverige går samman för hållbara transporter

Nyhet – 3 maj 2021

Industrin i Mellansverige går samman i ett initiativ för hållbara och konkurrenskraftiga
godstransporter. Syftet är att både stärka industrins konkurrenskraft och minska transporternas klimatpåverkan. Initiativet drivs av Mellansvenska Handelskammaren och kommer att leda fram till en handlingsplan som presenteras i början av 2022.

Dalarna och Gävleborg är starka industriregioner där långa avstånd både inom landet och till exportmarknader kan vara en utmaning för industrin. Därför är frågan om konkurrenskraftiga godstransporter avgörande för dessa regioners fortsatta tillväxt.

– Transporter och framförallt godstransporter är en förutsättning för tillväxt och välfärd och att stödja en sådan satsning är en överlevnadsfråga för Dalarna säger Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna. Genom fossilfria drivmedel som elektrifiering och biodrivmedel tillsammans med smidiga överflyttningar av gods från väg till järnväg och sjöfart är viktiga satsningar som ger konkurrensfördelar och hållbara företag.

– Vi hör från våra företag om hur viktigt det är med konkurrenskraftiga godstransporter – och att det innebär pris, tillförlitlig och hållbarhet. Genom att samla aktörerna i det här initiativet vill vi se till att vi implementerar nya smarta lösningar och elektrifierar och effektiviserar industrins transporter, säger Antti Vainio, vice vd på Mellansvenska Handelskammaren.

I projektet ska en handlingsplan tas fram för att identifiera konkreta åtgärder för mer hållbara transportlösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Handlingsplanen ska även identifiera brister i den fysiska infrastrukturen som kan vara ett hinder för mer hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Ett stort fokus kommer att vara elektrifiering och effektivisering av transporterna. När det gäller elektrifiering av tunga transporter kan det finnas möjligheter att skapa synergieffekter med stålindustrins användandet av vätgas. Genom att samla ihop aktörer kan implementering av ny teknik påskyndas. Effektivisering av transporterna kan till exempel handla om högkapacitetsfordon eller överflyttning till järnväg och sjöfart.

Projektet initierades i början av 2021 och ska slutredovisas i början av 2022. Mellansvenska Handelskammaren är projektägare projektet finansieras med regionala utvecklingsmedel av Region Gävleborg och Region Dalarna, med medfinansiering från de deltagande företag och organisationer. Deltagande organisationer är Mellansvenska Handelskammaren, Arctic Paper, Boliden Mineral, Dalarna Science Park, Ernsts Express, Gävle Hamn, Iggesund Paperboards, MaserFrakt, Region Gävleborg, Region Dalarna, Rottneros, Sandbacka Science Park, Sandvik Materials Technology, Setra, Stora Enso Skog, Trafikverket, Outokumpu och Ovako.

  • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
    070-573 34 47
    birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: