Forskare på Centrum för klinisk forskning, CKF, hos Region Dalarna har beviljats forskningsanslag i miljonklassen för framtida forskning.

Miljonregn till forskare hos Region Dalarna

Pressmeddelande – 4 december 2020

Forskare på Centrum för klinisk forskning, CKF, hos Region Dalarna har beviljats forskningsanslag i miljonklassen för framtida forskning. 
– Det är ett kvitto på att det är möjligt att bedriva forskning av högsta klass när man bor i Dalarna, säger Johan Ärnlöv, forskare CKF, om beskedet.

Vetenskapsrådet har beviljat ett fyraårigt forskningsanslag på 9,6 miljoner kronor till CKF:s forskare Barbro Hedin Skogman, överläkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Dalarna och docent på CKF för studien ”Kortisonbehandling till barn med akut ansiktsförlamning (FACE) – en randomiserad dubbel-blindad placebokontrollerad multicenter studie”.

Vetenskapsrådet ger stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.

– Superkul och hedersamt för mig, forskargruppen på KI och CKF så klart! säger Barbro Hedin Skogman.

Ännu en CKF-forskare får ett rejält forskningsanslag på 12 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Det är Johan Ärnlöv, ST-läkare inom allmänmedicin och professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna som under en sexårsperiod kommer genomföra projektet ”Samspelet mellan tarm, njure och hjärtkärlsystemet-betydelsen av mikrobiomet”. Projektet undersöker betydelsen av tarmens och urinvägarnas bakterieflora för utvecklingen av njur- och hjärt-kärlsjukdomar i befolkningen.

– På ett personligt plan känns det såklart jättekul och inspirerande att tilldelas dessa stora forskningsmedel men det är också ett kvitto på att det är möjligt att bedriva forskning av högsta klass när man bor i Dalarna, säger Johan Ärnlöv.

Forskningsanslaget är en specialsatsning från Vetenskapsrådet för att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna är mycket stolta över beskedet och gratulerar Barbro och Johan samt deras forskargrupper till anslaget.

Forskningschefen vid Region Dalarna, professor Björn Äng, och chefen för CKF, professor Erica Schytt, kommenterar att dessa projektmedel kommer göra skillnad för Region Dalarnas fortsatta kunskaps- och kompetensutveckling.

– Vi ska komma ihåg att detta är toppen på ett isberg som bygger på många års arbete i kreativa och samverkande forskningsmiljöer med såväl yngre som seniora forskare. Medlen bidrar till högkvalitativ och hållbar forskning och stärker Region Dalarna som attraktiv arbetsplats, säger Björn Äng.

– Vi ska också komma ihåg att dessa VR-medel har beviljats i nationell konkurrens och är således ett kvitto på att forskningen vid Region Dalarna är att räkna med, tillägger Erica Schytt.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Björn Äng forskningschef, Region Dalarna
  070-551 88 50
  bjorn.ang@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: