Minskade kostnader för hyrpersonal i Region Dalarna

Pressmeddelande – 10 mars 2021

Region Dalarna minskade sina kostnader för inhyrd personal med hela 17 procent under 2020. I jämförelse med övriga regioner är Dalarna tredje bäst i landet.
– Resultatet är mycket glädjande. Region Dalarna har som tydligt mål att öka den fasta bemanningen och minska beroendet av inhyrd personal, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den nya rapporten ”Bemanningstrenden 2020” från SKR, Sveriges kommuner och regioner, visar att Region Dalarna minskat sina kostnader för inhyrd personal inom samtliga vårdområden:

 • Psykiatri - 41 procent
 • Primärvård - 8 procent
 • Sjukhusvård (somatisk) - 4 procent

Delvis är minskningen en konsekvens av coronapandemin som påverkat behovet av inhyrd personal på flera sätt. Vården har tvingats att ställa om och prioritera allvarligt sjuka covid-19-patienter, samtidigt som möjligheten att låna in eller tillfälligt anställa fler personal ökat.

– Men minskningen av hyrpersonal är också resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete, säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Division psykiatri har länge arbetat med breda rekryteringssatsningar för att få specialistläkare till Dalarna och olika personalsatsningar för att få till en bättre arbetsmiljö:

 • Distansavtal med möjlighet att delvis arbeta på distans.
 • Psykiatrilyftet med lönesatsning.
 • ST-satsning med fler platser för ST-tjänstgöring (specialistutbildning till psykiatriker).
 • Deltagande på mässor och nätverkande i form av till exempel AT-möten.

– Vi arbetar metodiskt med att minska beroendet av hyrpersonal och vi har ett stort engagemang i frågan hos oss vilket har gett resultat. I slutänden handlar det ju om att vi vill kunna ge patienterna ökad kontinuitet och tillgänglighet, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef psykiatri.

Sedan 2017 har SKR, som består av landets samtliga regioner, arbetat aktivt för att minska behovet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Syftet är skapa en tryggare vård.

 • Jeanette Hjortsberg Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna
  023-49 01 29
  jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: