Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge för de äldre och sköraste

Nyhet – 25 mars 2020

Region Dalarna ökar samarbetet med Falu kommun och Borlänge kommun för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. ”Det här förbättrar förutsättningarna för att rätt vård ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats”, säger Gunilla Franklin, 1:a linjens chef vårdcentralen Tisken.

Från och med måndag den 23 mars finns ett mobilt team med läkare och sjuksköterska som utgår från Vårdcentral Tisken i Falun. Det mobila teamet kan utföra bedömningar och vissa behandlingar i hemmet.

– Det här ger en ökad trygghet för de äldre och sköraste patienterna. Det underlättar hemskrivningar från sjukhuset och förhindrar inläggningar och onödiga transporter, säger Gunilla Franklin.

Mobilt sjukvårdsteam i Falun-Borlänge är ett samarbete mellan Region Dalarna, Unicares vårdcentraler, Falu kommun och Borlänge kommuns hemsjukvård. Mobila teamet finns tillgängligt helgfria vardagar dagtid.

– Multisjuka och sköra patienter ska inte behöva bollas runt mellan regionens vårdinrättningar och den kommunala omsorgen. Därför är det en prioriterad fråga att utveckla mobila team i samverkan med länets kommuner, för ett tryggt och samlat omhändertagande, och till gagn för de allra sköraste patienterna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

Det mobila teamet Falun-Borlänge:

  • Stöttar bland annat hemsjukvård, ambulans, särskilt boende/vård- och omsorgsboende, personlig assistans/LSS-boende.
  • Kan anlitas av slutenvården för att förkorta patients vårdtid på sjukhus.
  • Kan bistå med kortare medicinska insatser i hemmet efter utskrivning.
  • Teamets bil är utrustad med medicinteknisk utrustning som till exempel: EKG, defibrillator, pulsoximeter, bladderscan, doppler, våg, Optichamber med mask, provtagningsmaterial och vissa läkemedel.
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: