Närakut öppnas i Ludvika

Nyhet – 4 december 2019

Region Dalarna stärker möjligheterna för akut sjuka i Västerbergslagen att få vård på närmare håll. ”Vi kommer att öppna en närakut i Ludvika”, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionstyrelsen gav i mars 2019 regiondirektören ett uppdrag att utreda möjligheten till förstärkt akutsjukvård i Västerbergslagen. Utredningen är nu klar och hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att:

  • En närakut inrättas på Ludvika lasarett.
  • Det mobila teamet i Västerbergslagen utökas.
  • Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges i uppdrag att på ett patientsäkert sätt se till att det finns en fullt utbyggd närakut vid Ludvika lasarett senast 2021-03-31.
  • Finansiering för utökade kostnader söks hos Regionstyrelsen.

– Detta är en resursförstärkning som möjliggör att 5 000-7 000 patienter per år kan bli omhändertagna på hemmaplan istället för att de ska behöva uppsöka akuten i Falun, säger Sofia Jarl (C), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

I dag är patienter som inte kan få vård via vårdcentraler i Västerbergslagen hänvisade till Falu lasarett vilket innebär att de i många fall måste transporteras med ambulans eller sjuktransport. Ett förstärkt akutuppdrag för sjukvården i Västerbergslagen skapar ökad trygghet för befolkningen i området. Det frigör också resurser från ambulanssjukvården, vilket ökar ambulanstillgängligheten för akuta uppdrag.

– Det är viktigt att detta byggs upp på ett patientsäkert sätt. Personal behöver rekryteras och utrustning för röntgen och labb ska komma på plats. Uppstartstiden beräknas till cirka ett år så vi räknar med att en fullt utbyggd närakut ska vara på plats på Ludvika lasarett senast 31 mars 2021, säger Sofia Jarl.

Handlingar för ärende ”9 Förstärkning av akutsjukvården i Västerbergslagen” hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 3 december 2019

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: