Nu byggs huvudentrén vid Avesta lasarett om

Pressmeddelande – 2 oktober 2019

Välkomnande, trygg och funktionell ska den nya entrén bli. I oktober 2019 inleds den första etappen av ombyggnationen av huvudentrén vid Avesta lasarett.
Miljömässigt finns det stora möjligheter att införa ny teknik utifrån ett mer hållbart tänkande i och med ombyggnationen, säger Dan Staffanson, förvaltare Södra distriktet, Region Dalarna.

Ökad trygghet
Entréhallens funktioner kommer att vara placerade så att de är synliga från entrén, vilket tillsammans med öppna och överblickbara ytor ska skapa en ökad trygghetskänsla. Det ska byggas fler sittplatser för personer som väntar på färdtjänst och även sittplatser med avskildhet för den som behöver det.
Restaurangen byggs om med en avskiljningsbar personaldel från besökandedelen. Dessutom kommer utomhusmiljön förbättras. Ombyggnationen omfattar en yta på 630 kvadratmeter.

– För att skapa en välkomnande utemiljö bygger vi även om vissa utvändiga delar. Ankomst med personbil, taxi och färdtjänst förbättras. Ny utomhusbelysning installeras för att ge ett välkomnande och upplyst område. Det kommer också skapas en ny trivsam trädgårdsoas med växter och vatten, säger Dan Staffansson.

Genom att lyfta fram och stärka de inslag i miljön som kan ge patienter positiva och hälsofrämjande upplevelser skapas ett tryggare möte med hälso- och sjukvården. Detta kommer göras genom ett konstprogram där konstnärlig utsmyckning tillskapas i entréns arkitektur både inom- och utomhus.

Konstprogram med naturen i fokus
I konstprogrammet ”Uttryck och intryck” görs en konstnärlig replik av naturen med himmelen, vattnet och växtligheten. Naturen är tätt utanför men kommer också in i entrén genom olika material och ett grönskande konstmotiv i själva glaspartiet som skiljer cafeterian från entréhallen. Pelarna som håller upp taket, ändrar form och färg. De ska fungera som riktmärken för att bryta monotonin i det långa rummet. Kanske även ljudet av fågelkvitter kommer ut från bokhyllorna där litteraturen står som en ”ta för dig hylla”.

– Många av oss mår som bäst när vi är ute i naturen. När man är på ett sjukhus är prunkande växtlighet inte så vanligt. Ofta är det snarare avsaknad av natur på ett lasarett. Sjukhusmiljöer verkar ofta så formella med allt sitt behov av logistik och teknik, men det ska även rymma omtanke och god estetik. Det sistnämnda hjälper oss att trivas och uppfatta fler dimensioner i livet, säger Helena von Bergen som står för konceptutvecklingen av konstprogrammet ”Uttryck och intryck”.

Så påverkas patienter vid Avesta lasarett
Avesta lasarett ska fungera som vanligt under ombyggnationen, men eftersom huvudentrén måste flyttas under byggtiden kommer patienter, besökare, taxi- och sjuktransportbilar behöva använda andra entréer under tiden.

– Vi hoppas att de som besöker Avesta lasarett den närmaste tiden har överseende med byggstöket, i förlängningen kommer ombyggnationen att förenkla för de personflöden som dagligen sker. Vi hoppas att både patienter och personal ska uppleva den nya entrén som en behaglig, professionell och trygg miljö, säger Dan Staffanson.

Den nya entrén beräknas vara klar sommaren 2020.

 • Dan Staffanson Förvaltare, Regionfastigheter, Region Dalarna
  023-49 00 09
  dan.staffanson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: