Hitachi Energy i Ludvika växer och kommer att anställa fler de kommande åren.

Nu ska Dalarna locka fler utländska investerare

Pressmeddelande – 17 juni 2022

20 - 21 juni pågår investeringskonferensen Join Sweden Summit 2022 med syfte att locka utländska investerare att satsa på Sverige. På konferensen deltar Invest in Dalarna Agency som arbetar med att stärka det regionala näringslivet och Dalarnas attraktionskraft samt öka tillväxten i små och medelstora företag.

- Det händer mycket i Dalarna i dessa tider. Flera internationella företag expanderar och nya etablerar sig i regionen. Nu är rätt tid att finnas på plats på Join Sweden Summit, för att locka ännu fler företag hit, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd och ordförande i Region Dalarnas regionala utvecklingsnämnd.

  Join Sweden Summit, som arrangeras av Business Sweden, kommer att samla investerare och ledare från politiken, globala företag, akademin och andra innovativa miljöer. Syftet är att utforska och upptäcka Sveriges investeringspotential och positionera Sverige som den naturliga ledaren i det globala näringslivets omställning för en hållbar tillväxt. Konferensen blir den största satsningen som någonsin genomförts vad gäller investeringsfrämjandet i Sverige. 

  Kronprinsessan inledningstalare
  Kronprinsessan Victoria, statsminister Magdalena Andersson och OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann är inledningstalare på konferensen. Huvudtalare är exempelvis näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, utrikeshandelsminister Anna Hallberg, utbildningsminister Anna Ekström, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

    - Det är väldigt positivt att Business Sweden har tagit det här initiativet så att Sveriges samlade erbjudande kan visas för internationella investerare och att Dalarnas styrkor syns i det här sammanhanget, säger Jonny Gahnshag, chef på näringslivenheten i regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna.

     Film om Dalarna
     Invest in Dalarna Agency kommer att presentera regionala styrkor och investeringsmöjligheter genom en film som tagits för ändamålet, Dalarna Film.

     - Filmen presenterar Dalarna och vår regions unika fördelar och potential för utländska investerare. Det är viktigt att vi är aktiva och deltar i den här typen av arrangemang. Konkurrensen är stenhård, men för de som lyckas kan en större investering skapa enorma utvecklingsmöjligheter, säger Maud Hallmans, Investeringsrådgivare, Invest in Dalarna Agency, Regionala utvecklingsförvaltningen.


      Dalarna Film: https://youtu.be/7TMRVNo7zw4

      Invest in Dalarna Agency: https://www.investindalarna.se/about-invest-in-dalarna/

      Anmälan till Join Sweden Summit: https://www.business-sweden.com/sv/om-oss/media/pressreleaser/pressreleaser/2022/pressinbjudan-join-sweden-summit-2022/

      Om Invest in Dalarna Agency (projekt HISS - hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan):
      Invest in Dalarna Agency (projekt HISS) arbetar investeringsfrämjande med syfte att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft samt öka tillväxten i små och medelstora företag. Genom marknadsföring av det regionala näringslivet och rådgivning attraherar Invest in Dalarna Agency internationella företag till långsiktig och hållbar investering i Dalarna och Sverige. Projektet medfinansieras av Region Dalarna och EU:s strukturfonder, och tillhör Region Dalarnas regionala utvecklingsförvaltning och enheten näringsliv. Från och med 1 januari 2023 kommer verksamheten att bli en dela av förvaltningens ordinarie verksamhet och inte längre bedrivas i projektform.

      För mer information, kontakta:
      Maud Hallmans, Investeringsrådgivare, Invest in Dalarna Agency, Regionala utvecklingsförvaltningen, 076-763 03 17, maud.hallmans@investindalarna.se
      Camly Magnusson, Investeringsrådgivare, Invest in Dalarna Agency, Regionala utvecklingsförvaltningen, 072-206 12 28, camly.magnusson@regiondalarna.se

      Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
      Tillbaka