Nu startar Specialistbarnhälsovård inom Region Dalarna

Nyhet – 26 maj 2021

Under våren 2021 startar specialistbarnhälsovård upp inom Region Dalarna – en helt ny verksamhet inom primärvården Dalarnas barnhälsovård. Målet med specialistbarnhälsovården är minskade ojämlikheter i barns hälsa och utveckling. Verksamheten erbjuder riktade insatser och utökat stöd till barn 0-3 år och deras familjer.

Specialistbarnhälsovården är ett komplement till ordinarie barnavårds- och familjecentraler. Verksamheten erbjuder stöd till familjer med barn i åldern 0- 3 år utöver ordinarie insatser. Det kan till exempel handla om sömn- och matproblematik, anknytning- och samspelssvårigheter samt barn med mycket starka känslouttryck som kan vara svårtolkade för föräldrar och som påverkar vardagen.

Familjer får vid behov remiss till specialistbarnhälsovården via sin barnavårdscentral. Specialistbarnhälsovården tar emot familjer från hela Dalarna.

Jobbar i team runt familjen

Arbetet vid specialistbarnhälsovården bygger på att olika professioner och verksamheter samverkar runt familjen för att kunna ge ett helhetsstöd. I teamet ingår psykolog, barnsjuksköterska och barnläkare. Även dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och specialpedagog, barnpsykiater, familjebehandlare och logoped kan knytas till teamet vid behov. I arbetet ingår också att samverka med olika kommunala verksamheter, allt för barnets bästa.

Bakgrund

Införandeprojekt under två år
Specialistbarnhälsovård Dalarna är ett införandeprojekt under två års tid som efter utvärdering planeras att ingå i ordinarie verksamhet. Special-BVC i Region Uppsala och fler liknande verksamheter i landet står som modell för satsningen i Dalarna.

Del i folkhälsoarbetet
Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet och ett långtgående samhällsuppdrag med att främja utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa hos barn från födelsen till dess de börjar i förskoleklass. Tidig upptäckt och tidig intervention är angeläget för att barn ska utvecklas i enlighet med målen i Barnkonventionens artiklar 3, 6 och 24. Enligt barnkonventionen har barn rätt till en hälso- och sjukvård som är anpassad för deras behov.

Organisation

Specialistbarnhälsovården tillhör organisatoriskt primärvården/barnhälsovårdsenheten. Åsa Forsberg är biträdande verksamhetschef och barnhälsovårdsöverläkare.

Kontaktpersoner

Anna-Kari Hedin Olsson
Barnsjuksköterska
E-post: anna-kari.olsson@regiondalarna.se
Tel: 072-147 74 97

Annika Ollas
Psykolog
E-post: annika.ollas@regiondalarna.se
Tel: 072-143 82 82

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: