Nulägesanalys av Anestesi, operation och IVA-kliniken i Falun: Klarar akutoperativa uppdraget

Pressmeddelande – 18 september 2020

En nulägesanalys av Anestesi, operation och IVA-kliniken vid Falu lasarett visar att verksamheten klarar tidskritiska och akuta operationer.
– Det är viktigt att understryka att den som drabbas av en allvarlig tidskritisk sjukdom, som cancer, eller råkar ut för en olycka och måste operas akut – får hjälp, säger Tomas Riman, chefläkare.

Under coronapandemin har vården snabbt ställts om för att kunna vårda de svårast sjuka i covid-19. IVA-vården har förstärkts med fler vårdplatser och mer personal, bland annat narkossjuksköterskor. Under en period har bara tidskritiska och akuta operationer prioriterats. Belastningen på vården på grund av coronapandemin har minskat sedan i våras, men beredskap finns om vårdbehovet ökar igen.

Fler söker nu vård igen och fler remitteras till operation vilket har lett till ökade vårdköer av icke tidskritiska operationer som till exempel gallsten-, njursten-, ljumskbråck, sköldkörtel-, godartade äggstockscystor, höft-, knä- och axeloperationer.

– Här är det viktigt att lyfta att vissa patientgrupper har sjukdomar som kan försämras om de får vänta, vilket kan leda till försvårande komplikationer och mer lidande för den enskilde individen – vilket vi ser ytterst allvarligt på, säger Tomas Riman.

I nuläget väntar cirka 5 000 personer i Dalarna på en icke tidskritisk operation:

– Problemet är att vi inte har tillräcklig kapacitet för att hantera alla de operationerna som inte är akuta eller tidskritiska. Det här är bekymmersamt och vi förstår verkligen att det innebär en stor olägenhet för den som får vänta länge på sin operation, säger Tomas Riman.

Idag har Anestesi, operation och IVA-kliniken i Falun 70 procents operationskapacitet jämfört med 2019. En rad åtgärder har redan vidtagits för att hantera den aktuella situationen.

– Vi kommer noggrant gå igenom diagnosområde för diagnosområde inom de opererande klinikerna och övriga enheter i behov av narkosresurser för att kunna prioritera rätt, och vi kommer se över bemanningen för att kunna genomföra fler operationer. Mora lasarett kommer också kunna hjälpa till med operationer inom de områden där man redan idag samarbetar som till exempel med bråck- och galloperationer, säger Tomas Riman.

– Det finns en kraft i organisationen att vi tillsammans löser den uppkomna situationen. Det gör mig trygg i förvissningen om att vi kommer att kunna hantera det svåra läge vi nu befinner oss i, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör.

 • Karin Stikå Mjöberg Regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Tomas Riman Chefläkare, Region Dalarna
  072-533 07 60
  tomas.riman@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: