Den nya arbetstidsmodellen innehåller tre delar; två delar som reglerar nattjänstgöring och en del som möjliggör lägre veckoarbetstid vid helgtjänstgöring.

​Ny arbetstidsmodell för sjuksköterskor inom Region Dalarnas 24/7-verksamhet

Pressmeddelande – 3 december 2020

Förslaget om ny arbetstidsmodell för 24/7-verksamhet ger i korthet berörda medarbetare arbetstidsförkortning och högre grundlön.
– Medarbetarnas arbetsmiljö, hälsa och engagemang är viktiga nycklar till en god och patientsäker vård, säger Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande (M).

Under hösten har Region Dalarna och Vårdförbundet förhandlat om en ny arbetstidsmodell för de medarbetare som idag omfattas av det nuvarande 24/7-avtalet. Det handlar om drygt 1 000 sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor som arbetar rotation, helg och/eller natt inom hälso- och sjukvårdens 24/7-verksamheter, det vill säga verksamheter som måste bemannas dygnet runt.

Förslaget om ny arbetstidsmodell har hälsofrämjande intentioner och ska ge medarbetarna mer tid för återhämtning.

– Om fler personer delar på natt- och helgpassen så minskar vi på arbetsbelastningen. Vi strävar efter att skapa en bra och hållbar arbetsmiljö på lång sikt, där fler orkar arbeta heltid och där det finns goda möjligheter att återhämta sig, säger Christer Carlsson, ordförande personalutskottet (M).

Arbetstidsmodellen innehåller tre delar; två delar som reglerar nattjänstgöring och en del som möjliggör lägre veckoarbetstid vid helgtjänstgöring.

Utöver arbetstidsförkortning innehåller förslaget även en stor lönesatsning som ger en betydande grundlönehöjning för medarbetare som arbetar inom verksamhet som idag omfattas av ett 24/7-tillägg.

– Vi har länge försökt att få till ett nattavtal för att våra medlemmar ska orka jobba hela sin yrkeskarriär och få hälsosamma arbetstider som tar hänsyn till forskning om nattarbete. Vi är mycket nöjda med resultatet, vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren samt politiker och känt oss delaktiga i processen, säger Marion Vaeggemose, ordförande Vårdförbundet avdelning Dalarna.

Beslutsprocessen – införande av ny arbetstidsmodell

 • 19 november 2018 fattar regionfullmäktige beslut om att nytt nattavtal ska införas.
 • Under 2020 förhandlar Region Dalarna och Vårdförbundet om ny arbetstidsmodell för 24/7-verksamheten.
 • Den 9 december 2020 läggs förslag till personalutskottet om finansieringsförslag för att kunna möjliggöra införandet av ny arbetstidsmodell för 24/7-verksamheter och föreslagen lönesatsning.
 • Den 14 december 2020 föreslås regionstyrelsen fatta beslut om finansiering av lönesatsning för 24/7-verksamheten på 36,5 mkr för år 2021.
 • Andra kvartalet 2021 ska den nya arbetstidsmodellen börja gälla.
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Christer Carlsson Regionråd
  070-267 54 52
  crister.s.carlsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: