Ny Dalastrategi - Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Pressmeddelande – 15 juni 2021

Igår antog Regionfullmäktige den nya regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Strategin träder nu i kraft och ersätter den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. Den nya strategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

- Dalarna står inför stora samhällsutmaningar, utmaningar som behöver mötas med en kraftsamling här och nu. Dalastrategin ska vara stöd och språngbräda i det arbetet, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Med sitt tydliga fokus på hållbarhet blir strategin också en beskrivning av hur Dalarna ska bidra i genomförandet av FNs globala mål, Agenda 2030.

- Det är komplexa frågor och ett långsiktigt arbete. Uthållighet och kontinuitet kommer att vara nycklar för att målen i strategin ska nås. Vi har också en tydlig plan för hur arbetet och målen ska följas upp, så att vi kan se att vi rör oss i rätt riktning, säger Linnéa Hassis, strateg på regional utvecklingsförvaltning.

Alla län ska enligt lag ha en strategi för länets utveckling och det ingår i Region Dalarnas regionala utvecklingsansvar att ta fram, samordna genomförandet och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin i Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin ligger bland annat till grund för finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägledande för finansiering från de europeiska strukturfonderna.


Vill du veta mer?
Här kan du läsa den regionala utvecklingsstrategin i sin helhet.

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Linnéa Hassis Strateg regionalt utvecklingsansvar
  023-77 70 04
  linnea.hassis@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka