Ny livsmedelsstrategi ska öka lokal livsmedelsproduktion

Nyhet – 2 juli 2019

Dalarna har antagit en ny regional livsmedelsstrategi. Visionen är att skapa mer värden med mat från Dalarna. Målet är att Dalarna med konkurrenskraftiga företag och hållbara metoder ska öka livsmedelsproduktionen, ge smakrika och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning, hållbar tillväxt och en levande landsbygd för nuvarande och kommande generationer i hela Dalarna.

Den 1 juli presenterade Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och LRF Dalarna "Dalarnas regionala livsmedelsstrategi". Region Dalarnas direktion antog den redan i december 2018 men lanseringen och starten för det arbete som ligger framför oss skedde på Borgs Lantbruk i Gustafs. Inbjudna var politiker, lantbrukare och kommuner i Dalarna, representanter från bland annat Naturbruksgymnasiet i Rättvik och Dalarnas Science Park samt media. 

Arbetet med livsmedelsstrategin har handlat om att ta fram länsspecifika mervärden. Utvecklingsområden har pekats ut som kan komma att bidra till en ökad livsmedelsproduktion.
– Arbetet i strategin utgår från tre strategiska insatsområden som lyfts i den nationella livsmedelsstrategin: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Vi behöver lyfta fram konsumentperspektivet och vi måste förena myndigheter och producenter för att förverkliga livsmedelsstrategin, säger landshövding Ylva Thörn och fortsätter:
– Nu ska många delar vävas samman, vi behöver öka kunskapen och konsumenter ska få det lätt att välja rätt. Nu börjar det stora arbetet det att göra en handlingsplan.

För att skapa mer värde har man kommit fram till fem viktiga punkter. Det handlar om att Dalarna fram till och med 2030 ska öka sitt produktionsvärde med 50 procent samt bidra till landsbygdsutveckling, hållbar tillväxt och sysselsättning. Den lokala maten ska vara en del av upplevelsen för besökarna i Dalarna och främja en ökad livsmedelsproduktion. Hälsosamma livsmedel ska vara tillgängliga för alla. Det ska kunna ställas krav på miljöhänsyn, till exempel specifika krav på djurskydd och växtodling vid offentliga upphandlingar av livsmedel. Mer värde handlar också om god djurhållning och djurvälfärd, att livsmedel från Sverige och Dalarna efterfrågas av konsumenterna, samt att en miljö- och klimatsmart livsmedelskedja skapar ekosystemtjänster och bidrar till livsmedelsbranschens värdeskapande och lönsamhet.
– Det är viktigt att våra besökare uppskattar de lokala produkterna. Ett livsmedelskluster etablerar nya värden och produkter skapat genom samverkan i livsmedelsbranschen, säger Birgitta Sacredèus, regionråd i Region Dalarna och ordförande i regionala utvecklingsnämnden (KD).

Klimatförändringarna ställer nya krav på livsmedelsproduktionen. Det krävs en ökad beredskap för klara extrema väderhändelser som till exempel torka och stora regnmängder. I andra delar av världen som idag producerar stora mängder mat står livsmedelsproduktionen inför stora utmaningar. Dalarna behöver därför ett robust produktionssystem för att klara av att försörja länets befolkning med mat i en förändrad
– Hitintills har andelen åkermark generellt minskat i Sverige sedan 1980-talet, så det är viktigt att alla förstår och värdesätter jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsproduktion. Fortsätter klimatförändringarna i samma takt som nu finns det scenarion som visar på hur det kan komma att se ut år 2080. Att vi i norra Europa har möjligheter att öka produktionen med 35 procent medan de i södra Europa, norra Afrika, halva Australien och delar av Asien kanske kommer att få en skördeminskning med 50 procent på grund av vattenbrist. Då blir det ännu viktigare att vi faktiskt använder och bevarar den åkermark vi har, säger Anita Boman Daniels, ordförande för LRF Dalarna.

Länk till Dalarnas regionala livsmedelsstrategi:

https://www.regiondalarna.se/contentassets/8b3341bc1a53483482b83c7a44e19ba0/livsmedelsstrategi.pdf

På bilden ovan:
Anders Frodig kostchef på Rättviks kommun, Anita Bohman Daniels ordförande LRF Dalarna, Anders Knapp driftsansvarig för lantbruk på Stiernhööksgymnasiet, Ylva Thörn landshövding Länsstyrelsen i Dalarnas län, Birgitta Sacredéus (KD) regionråd Region Dalarna, Stefan Jansson chef för forskning och innovation på Dalar­na Science Park, Lotta Persson från Stiernhööksgymnasiet och Stina Ernstsson, företagsutvecklare på LRF.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: