Vy mot hus 09, tagen från entrén och sjukhusapotektet.

Nya lokaler för högteknologisk vård på Falu lasarett

Pressmeddelande – 8 juli 2021

Ett samverkansavtal har tecknats med upphandlad entreprenör för Hus 09 på Falu lasarett som ska byggas på med fler våningar. De nya lokalerna ska användas till intensivvård, röntgen, laboratoriemedicin och onkologi. Idag inrymmer byggnaden akutmottagningen.

– Målet är att skapa förutsättningar för en modern högteknologisk vårdverksamhet för kritiskt sjuka patienter. Den utökade kapaciteten ska möta framtida behov hos befolkningen i Dalarna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Planeringen av fler våningar ovanpå akutmottagningen startade för fyra år sedan. Idag undertecknas samverkansavtalet med entreprenören. Byggstart planeras starta i september 2022 och de nya lokalerna planeras vara färdigställda i maj 2025.

– I de nya lokalerna vill vi kombinera kvalificerad sjukvård med god arbetsmiljö samt skapa optimala flöden, samband och funktioner som främjar effektivt och snabbt omhändertagande av kritiskt sjuka patienter. Ökad produktion, bland annat genom ny teknik, innebär kortare väntetider och säkrare diagnostik för våra patienter, tillägger Sofia Jarl.

Bakgrunden till bygget är bland annat ökat vårdbehov där ny och tung teknik kräver mer utrymme och kraftigare konstruktion.

– Expansionen av Hus 09 ger oss möjlighet att modernisera och utöka vårdplatserna på IVA samt att samla och utöka enheten för magnetröntgen. Vi får även möjlighet att utöka ytan för onkologi och laboratoriemedicin, säger Martin Ullgren, projektchef Regionfastigheter.

IVA får dubblerad yta
Intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer att bedriva sin verksamhet på två plan och får en fördubblad yta jämfört med idag. Fler en-patientrum kommer att skapas med mer yta kring varje patientplats. Detta behövs för att ge plats för all utrustning, personal och för rörelseutrymme vid mobilisering av patient.

Det kommer även byggas en ny avdelning för uppvakning (UVA) efter narkos. Idag tar detta utrymme på operationsavdelningen. Att flytta uppvakning till egen avdelning frigör tre operationssalar, vilket ska möjliggöra cirka 2 000 fler operationer om året.

MRT utökas
Bild- och funktionsmedicin får med nya lokaler möjlighet att samla och utöka sin verksamhet för magnetkameraundersökningar (MRT). En samlad verksamhet lokalmässigt kommer att ge ett bättre patientflöde och en bättre arbetssituation för medarbetarna.

Laboratoriemedicin omlokaliserar administrationen
Laboratoriemedicin får med nya lokaler möjlighet att omlokalisera den administrativa delen av verksamheten. Detta frigör yta till själva provhanteringen och skapar bättre arbetsmiljö med frysar och kylar i egna utrymmen. Investeringar kommer även att göras i ny utrustning för en ökad kapacitet för nya analysmetoder.

Cancervården får vy över Falun
Högst upp i det nya bygget placeras cancervården. Här får Onkologmottagningen en lugn miljö för cancerpatienter med möjlighet till dagsljus och utsikt över Falun. Den nya mottagningen gör att fler kan få sin behandling och uppföljning i Dalarna.

Fakta om byggprojekt hus 09

 • Kostnaden för byggnationen är beräknad till cirka en halv miljard kronor och innefattar både kostnad för byggnation och investering i ny utrustning.
 • Bygget kommer att utöka vårdkapaciteten där fler operationer, undersökningar och behandlingar kommer att kunna utföras i egen regi. Detta kortar väntetider och minskar behovet att köpa vård av andra regioner.
 • Huset ska ta till vara solenergi genom solceller på delar av fasaden och taket.
 • Bygget avser en påbyggnad av hus 09, en yta om cirka 8800 kvadratmeter samt ombyggnad av delar av hus 08 vars yta är beräknad till ca 1900 kvm. Till projektet hör även en förbindelsegång från hus 10 (Dahlska huset).
 • Invigning sker sommaren 2025.
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Martin Ullgren Projektledare Region Dalarna
  070-277 50 28
  Martin.Ullgren@Regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka