Nystartad utbildning ska ge Dalarna fler sociala företag

Nyhet – 28 augusti 2020

Den 21 augusti hade utbildningen ”Starta socialt företag” premiär på Fornby folkhögskola. Nitton deltagare ska under en termin utveckla nya affärsidéer som ska ge Dalarna fler sociala företag som kan skapa nytta för individer och samhälle.

Utbildningen har växt fram i Region Dalarnas projekt Socialt entreprenörskap i Dalarna där man samverkar med Coompanion Dalarna, Fornby folkhögskola, Högskolan Dalarna och Samarkand2015. I projektet har man sett att behovet av nya sociala företag i Dalarna är stort, något som man hoppas att den nya utbildningen ska råda bot på.

– Den här utbildningen ligger helt rätt i tiden. Kommuner och offentliga aktörer efterfrågar fler sociala företag i Dalarna som kan svara på deras upphandlingar med social hänsyn. När samhällsutmaningarna kommer allt närmare, som med covid-19, så märker vi att intresset för och efterfrågan av socialt entreprenörskap och sociala företag ökar, säger Mikael Källman, projektledare för Socialt entreprenörskap i Dalarna.

Utbildningen är en distanskurs som sträcker sig över en termin och målgruppen är alla som är nyfikena på socialt företagande. Under kursens gång får man utveckla en egen affärsidé kring ett socialt företag. Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum utan målet är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn.

  • Mikael Källman projektledare Socialt entreprenörskap i Dalarna, Region Dalarna
    076-111 44 38
    mikael.kallman@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: