Nytt kunskapsunderlag om hälsosamma matvanor ska råda bot på missuppfattningar

Pressmeddelande – 2 mars 2021

Den svenska föreningen för dietister som arbetar med fetmakirurgi har tagit fram ett nytt kunskapsmaterial för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Inger Nilsen och Caroline Forsberg, dietister på Region Dalarna, har medverkat i projektet tillsammans med dietister nationellt.


– Det finns många missuppfattningar om kost och viktförändringar efter bariatrisk kirurgi. Vi vill förbättra kunskapen och sprida information till både personal och patienter. Det är viktigt för att främja hälsosamma matvanor och motverka stigmatisering av redan utsatta individer, säger Inger Nilsen, dietist Region Dalarna.

Det långsiktiga målet är att öka hälsosamma levnadsvanor och i synnerhet hälsosamma matvanor i patientgruppen. Hälsosamma matvanor betyder att energi och näringsintag, livsmedelsval samt måltidsmönster motsvarar individens energi- och näringsbehov. Vid ohälsosamma matvanor kan intaget av näringsämnen eller livsmedel vara antingen för stort eller för litet i förhållande till behovet.

Dietisternas riksförbund har erhållit stöd från Socialstyrelsen för arbetet med projektet. Arbetet med materialet har skett inom ramen för insatser som främjar arbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsens nationella riktlinjer har fokus på fyra levnadsvanor så som tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol samt ohälsosamma matvanor. Dessa levnadsvanor är riskfaktorer för flera av vanliga folksjukdomar som exempelvis diabetes typ 2, vissa former av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

  • Inger Nilsen Leg. dietist och doktorand, Region Dalarna
    023-49 27 29
    inger.nilsen@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: