Personaldirektör Gunilla Stenback skriver på avtalet.

Nytt samverkansavtal med större fokus på arbetsmiljöfrågor

Pressmeddelande – 18 juni 2021

Region Dalarna och facken inom regionen har tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet har en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö och gäller från och med den 1 januari 2022. ”Vi vill skapa ett bättre samverkansklimat och tydliggöra spelplanen: när, vad och hur vi ska samverka,” säger Gunilla Stenback, personaldirektör.

Det nya samverkansavtalet har tagits fram i dialog mellan regionen och fackföreningarna under 2020-2021. Avtalet beskriver samverkanstanken och syftet med samverkan som ett sätt att skapa delaktighet och utveckla verksamheten.

– Det här är efterlängtat både för oss som arbetsgivare och för våra fackföreningar. Dialogen har varit god och vi har varit överens om innehåll och upplägg, berättar Gunilla.

Syftet med nya samverkansavtalet är att från idé till beslut öka inflytande samt delaktighet och därmed främja utvecklingen i våra verksamheter.

- Vi har länge önska oss ett nytt och bättre samverkansavtal med mera fokus på arbetsmiljön. Nu ska vi implementera detta tillsammans och att vi gör det känns också extra viktigt. Vi hoppas också att flera vill bli förtroendevalda i kölvattnet av det nya avtalet, säger Marion Vaeggemose, Vårdförbundet. 

  Större fokus på arbetsmiljö och tydligare samverkansorganisationer
  Det nya samverkansavtalet har ett större fokus på arbetsmiljöfrågor. Detta genom att definiera hur vi ska arbeta kontinuerligt för att främja ett bra arbetsliv i våra verksamheter där frågor om arbetsmiljö ska integreras i vårt arbete med verksamhets-, ekonomi-, organisations-, och personalfrågor. Detta innebär att konsekvenserna ur arbetsmiljösynpunkt vid beredning av olika ärenden och förslag ska belysas i samverkansgrupperna.

  Avtalet ger även en ökad tydlighet hur de olika grupperingarna ska se ut och vad de ska arbeta med på respektive nivå. Exempelvis har det tydliggjorts vad som ska hanteras på arbetsplatsträffar (APT) och vad som ska hanteras av parterna i de olika samverkansgrupperna.

  – Vi måste stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla våra arbetsplatser. Det är viktigt för oss att varje medarbetare har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Vi är övertygande om att en ökad delaktighet för våra medarbetare både ökar engagemanget för arbetet men även främjar hälsan vilket bidrar till en bättre verksamhet, säger Gunilla.


  Avtalet skrevs under av samtliga fackföreningar samt personaldirektören den 18 juni 2021 och träder i kraft vid årsskiftet 2022. Det nya avtalet ersätter det befintliga medbestämmaravtalet som antogs av regionen under 90-talet.

  Samverkande organisationer
  Region Dalarna, Kommunal Bergslagen, Vision, Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR, SRAT, Tjänstetandläkarna, DIK, Akavia, Sveriges psykologförbund, Vårdförbundet Dalarna, Lärarförbundet/SFHL, Sveriges farmaceuter, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Lärarnas riksförbund, Förbundet och Folkhögskolelärarna.  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka