Ökad förekomst av trycksår inom Region Dalarnas slutenvård

Pressmeddelande – 29 november 2021

Andelen patienter med trycksår har ökat under 2021 jämfört med föregående år, det visar årets punktprevalensmätning.
– Vi har noggrant tagit del av resultatet och ser allvarligt på att fler patienter noterats ha trycksår. Vi behöver nu kraftfullt förstärka det riskförebyggande arbetet och åtgärder har vidtagits, säger chefläkare Helena Hellström.

Varje år utför Sveriges kommuner och regioner (SKR) mätningen ”PPM-trycksår”. Denna punktprevalensmätning (PPM) ger en ögonblicksbild av förekomsten av trycksår inom regionernas somatiska slutenvård.

De senaste åren har mätningen i Region Dalarna pekat på en positiv utveckling, men i år har den trenden brutits: Andelen patienter med trycksår är 20 procent mot rikets 14 procent, en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2020.

Den negativa utvecklingen återkommer även i många andra regioner i Sverige, vilket delvis kan kopplas till en ökad belastning på vården till följd av pandemin.
– År 2021 har varit ett väldigt intensivt år för hälso- och sjukvården i hela landet. Fler patienter och skiftande riktlinjer på grund av pandemin har gjort det svårare för oss att hålla i rutinerna, vilket är en möjlig orsak till utvecklingen, säger Helena Hellström.

Mätningens syfte är att öka kvaliteten i vården och är en del av förbättringsarbetet för att garantera patientsäkerheten.

För att förbättra Dalarnas arbete med trycksårsprevention har bland annat följande åtgärder vidtagits :

  • Stöd- och informationsmejl med tips, råd och länkar har skickats till regionens första linjens chefer och patientsäkerhetsombud.
  • Alla berörda verksamheter har fått ta del av resultatet av mätningen med förslag till stöttande insatser i det lokala förbättringsarbetet.
  • En nationell digital utbildning i patientsäkerhet som lanserats av Socialstyrelsen är nu tillgänglig på Region Dalarnas intranät. Den riktar sig till alla som vill veta mer om patientsäkerhet och om förebyggande arbete för att minska risken för vårdskador.
  • En långsiktig aktivitetsplan för det riskförebyggande arbetet finns, och kommer uppdateras inför 2022.
  • Den 24 november genomfördes en digital nätverksträff med tema trycksårsprevention. Målgruppen för träffen var trycksårsombud, första linjens chefer, patientsäkerhetsombud och MAS.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka