Ökat antal fall av covid-19 inom vård och omsorg i Dalarna

Pressmeddelande – 15 juni 2022

Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat i länet de senaste veckorna och utbrott har förekommit på vård- och omsorgsavdelningar. ”Det här bekymmersamt. Vi vill påminna om att smittskyddsrutiner fortfarande gäller och att vård- och omsorgspersonal måste provta sig vid minsta symtom”, säger Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

De senaste veckorna har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat i Dalarna, vilket också visar sig inom kommunala omsorgsverksamheter samt på flera vårdavdelningar där det förekommit utbrott bland personal och patienter.

– Nu under sommaren när det är färre erfaren personal i tjänst är det extra viktigt att ta ansvar för att skydda äldre och sköra från att smittas av covid-19. Vård- och omsorgspersonal ska stanna hemma vid minsta symtom och de ska också provta sig. Smittskyddsrutiner gäller fortsatt och den befintliga rutinen med munskydd vid patientnära arbete som ”source control” gäller fortfarande, säger Fredrik Rücker.

    Covid-19 är fortfarande en smittspårningspliktig sjukdom inom vård och omsorg. Smittspårning innebär en kartläggning av personer som exponerats, dock ej alltid provtagning.

    Munskydd som ”source control” används i syfte att skydda omgivningen från droppar och stänk ifrån luftvägarna hos den som bär munskyddet. Munskydd rekommenderas för personal inom vård och omsorg vid patientnära arbete (inom två meter).

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka