Övning av helikopterhaveri påverkar framkomligheten vid Falu lasarett

Nyhet – 17 september 2019

Den 25 september ska olika aktörer öva på att hantera ett haverilarm på helikopterplattan vid Falu lasarett:
– Övningen kommer att påverka framkomligheten till Falu lasarett och akutmottagningen får en tillfällig entré under några timmar, säger Caroline Johansson, beredskapssamordnare Region Dalarna.

Scenariot som ska övas är en okontrollerad helikopterlandning på Falu lasaretts helikopterplatta. 

I Region Dalarna finns idag två upphöjda helikopterplattor, en i Falu och en i Mora, där totalt cirka 340 landningar per år genomförs. Under 2020 planeras en liknande övning för helikopterplattan vid Mora lasarett.

– Målet med övningen är att kontrollera att de larmvägar och rutiner som finns fungerar, både mellan berörda myndigheter och inom den egen organisation. Vi ska också se i fall vi kan identifiera eventuella förbättringsbehov, säger Emma Björklund, beredskapssamordnare Region Dalarna.

Samverkansövningen genomförs tillsammans med Räddningstjänsten Dala Mitt, polisen, SOS, akutmottagningen Falun, ambulanssjukvården, prehospital sjukvårdsledning (PS), tjänsteman i beredskap (TIB), Svensk luftambulans, flygplatsorganisationen inom Region Dalarna, bevakningen samt Säkerhets- och miljöavdelningen.

Begränsad framkomlighet vid Falu lasarett under övningen
Övningen pågår mellan klockan 8.30-11.30. Framkomligheten vid infarten mot Falu lasaretts huvudentré kommer att vara begränsad till ett körfält under ett par timmar, vilket innebär växelkörning. Infarten in mot akutmottagning och förlossning kommer att vara öppen som vanligt. Patienter som kommer gående till akutmottagningen hänvisas däremot till en tillfällig entré via skyltar:

– Vi kommer också att ha extra personal på plats för att säkerställa att alla vårdsökande till akutmottagningen kommer rätt, säger Emma Björklund.

Helikoptern får under övningen landa på alternativ landningsplats enligt rutin för detta. Skulle en kritisk helikoptertransport ske under pågående övning kommer plattan att kunna öppnas inom 15 minuter.

Ändrade parkeringsförhållanden – P-huset blir delvis blockerat
Det kommer vara ändrade parkeringsförhållanden till följd av övningen. P-huset kommer att vara delvis blockerat på grund av räddningsfordon och det kan därför ta betydligt längre tid att ta sig in och ur p-huset med bil. Detta kommer också att påverka bilpoolen, så rekommendationen är att vara ute i god tid om du behöver köra en pool-bil in till eller ut ur p-huset under den tiden övningen pågår.

Även akutparkeringarna i p-huset utanför akuten påverkas, besökare där kommer istället hänvisas till parkeringen utanför entré G (i närheten av Gastronomen, infart Svärdsjögatan).

Lagkrav för att kunna ställa om vården vid särskilda händelser
Enligt SOSFS 2013:22 ska varje landsting (numera region) planera sin hälso-och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Vid en särskild händelse eller risk för sådan händelse ska regionen/landstinget ha förmåga att genomföra sjukvårdsinsatser i ett skadeområde, utföra sjuktransporter, på vårdenhet omhänderta drabbade samt samverka med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Vidare ska landstinget (regionen) planera för regelbunden träning och övning så att personalen både kan upprätthålla och utveckla den katastrofmedicinska beredskapen samt genomföra insatser vid särskild händelse.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: