Pandemi- och julgåva till regionens medarbetare

Pressmeddelande – 19 november 2021

Region Dalarnas medarbetare kommer att få en skattefri julgåva i form av presentkort värt 2 500 kronor styck:
– Under pandemin har våra medarbetare ställts inför en helt ny och många gånger ovan arbetssituation som man trots svåra förhållanden lyckats bemästra på ett beundransvärt sätt. Regionstyrelsen vill genom den här gåvan uttrycka sin uppskattning, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för gåvor till anställda som gällde under delar av 2020, och samtidigt höja beloppsgränsen till 2 000 kronor per medarbetare. Under 2021 kan därför arbetsgivare ge anställda en extra gåva värd upp till 2 000 kronor per person utan att denna förmånsbeskattas.

Regionstyrelsen har uppdragit till regiondirektören att ombesörja att en skattefri gåva om 2 500 kronor kan överlämnas till Region Dalarnas medarbetare i december månad. I summan ingår också de 500 kronor som utgör värdet av en traditionell julgåva.

Pandemi- och julgåvan ges i form av ett presentkort som kan användas i kommunen där medarbetaren bor eller i närliggande kommun. Om medarbetaren bor utanför Dalarnas län gäller presentkortet i kommunen, eller närliggande kommun, där medarbetaren arbetar. Genom presentkortet erbjuds ett lokalt utbud av upplevelser och produkter inom Dalarnas län.

– Många medarbetare har på olika sätt bidragit med viktiga insatser under pandemin. Vi vill på det här sättet visa vår uppriktiga uppskattning av det arbetet, samtidigt som vi stimulerar det lokala näringslivet och handeln i Dalarna samt bidrar till den ekonomiska återhämtningen med anledning av pandemin, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Medarbetare som börjat efter den 15 september och som inte uppfyller kriterier för den utökade julgåvan får istället en julgåva i form av ett presentkort med ett värde 500 kronor.

FAKTA: Skattefri gåva 2021

 • 9 000-10 000 medarbetare kommer få en skattefri gåva till ett värde av 2 500 kronor.
 • Gåvan kommer att delas ut under december 2021.
 • De medarbetare som är aktuella för att få gåvan ska ha haft anställning och arbetat aktivt vid Region Dalarna 2021-09-15 och 2021-11-01. Medarbetare som är beviljad tjänstledighet med lagstöd ses som aktivt arbetande och kommer att få gåvan.
 • Kostanden uppgår till cirka 25 miljoner kronor.
  • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
   072-085 31 60
   sofia.jarl@regiondalarna.se
  • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
   070-250 43 40
   ulf.berg@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka