Dans Hemleverans - Initiativ av Marika Renhuvud

Pandemin får kulturen att testa nya vägar

Pressmeddelande – 11 februari 2021

Vilka nya vägar har pandemin skapat för kulturen? Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss i framtiden? Detta är några av frågorna som lyfts i det panelsamtal som Region Dalarna anordnat till årets Folk och kultur-konvent.

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Coronapandemin ledde snabbt till att större evenemang ställdes in. Under sommaren 2020 ställdes konserter, föreställningar och utställningar in för att bromsa smittspridningen. För att stötta länets fria kulturutövare erbjöd Region Dalarna möjligheten att genomföra publika aktiviteter för människor i riskgrupp, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Istället för att låta publiken söka sig till kulturen– fick kulturen söka sig till publiken.

– Satsningen gav två saker. Dels lindrade den en svår ekonomisk situation som många fria kulturskapare hamnat i med anledning av pandemin. Dels visade den på nyskapande kulturella upplevelser för människor i hela vårt län, säger Malin Lagergren, chef vid kultur-och bildningsförvaltningen, Region Dalarna.

Den lyckade satsningen visar på nya sätt att arbeta med regional kultur – inte bara under pandemin, utan även i framtiden under mer normala förhållanden.

– I flera av projekten var publiken medskapare. Det tillvägagångssättet är något vi vill fortsätta att undersöka här i Dalarna och som vi hoppas att Sveriges alla regioner kan inspirera varandra kring, säger Malin Lagergren.

Panelsamtalet ”Dans i trädgården och en egen kopp” leds av Ann-Louise Rönestål Ek, frilansjournalist samt projektledare vid kultur-och bildningsförvaltningen. Under samtalet diskuteras bland annat lärdomar från kulturens sätt att nå ut under pandemin och hur alla kan få ta del av kultur på lika villkor.

Paneldeltagare är:

• Konstnären Marieta Toneva från Grycksbo som under sommaren 2020 jobbade med textilkonst på äldreboendet Bjursåsgården
•Mursal Isa (MP), ordförande kultur- och bildningsnämnden
•Karin Holdar, länsmusikchef, Musik i Dalarna
•Ulf Lundén, kulturredaktör på Dalademokraten

– Sommarens initiativ visar att kulturen behövs på flera olika sätt. Kulturutövarna berättar om hur mötena med publiken upplevts som både tröstande och hoppfulla. Den uppsökande kulturen skapade också möjligheter för ensamma människor att prata med en annan människa – något som inte är en självklarhet för alla varken under, före eller efter pandemin, säger Ann-Louise Rönestål Ek.

Se panelsamtalet ”Dans i trädgården och en egen kopp” på Folk och Kultur 2021.
Välj dag: FREDAG - Välj: - LOKOMOTIVET - Välj: DANS I TRÄDGÅRDEN OCH EN EGEN KOPP
Tid: Kan ses när som helst

Rapport "Dans i trädgården och en egen kopp"

Eftersnack om satsningen på uppsökande kultur under pandemin, med bland annat Malin Lagergren.
Plats: Zoom (anslut via länk)
Tid: Fredag 12 februari kl. 13.00-13.30

Malin Lagergren medverkar även på Hur mår kulturen i våra regioner? tillsammans med kulturcheferna för Region Sörmland och Region Skåne.
Plats: Folk och Kultur studio
Tid: Torsdag 11 februari kl. 09.40 – 10.00

Om Folk och kultur

Folk och kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare är Länsteatrarna i Sverige, Regional musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Läs mer på Folk och kulturs hemsida

 • Malin Lagergren Förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna
  070-312 41 06
  malin.lagergren@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Ann-Louise Rönestål Ek Projektledare
  070-6441028
  annlouise.ek@ltdalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: