PCR-provtagning av barn och unga rekommenderas vid symtom på covid-19

Nyhet – 7 september 2020

Barn från förskoleklass och uppåt bör i samma omfattning som vuxna provtas med PCR-prov för att se om det finns en pågående covid-19-infektion.

– Man rekommenderar att barn från förskoleklass och uppåt ska provtas som man gör med vuxna. Skälet är att barn ska slippa vara hemma mer än nödvändigt, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Smittskyddsenheten riktlinjer för PCR-provtagning av barn och unga bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer ”Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga” som utkom 2020-08-31.

Vid symptom som kan tyda på covid-19 bör barn från förskoleklass och uppåt provtas med PCR-provtagning i samma omfattning som vuxna. Syftet är framför allt att minimera barns frånvaro från skola och andra aktiviteter. Barn kan bokas in för PCR-provtagning i appen Min Vård Dalarna på samma sätt som vuxna.

– Har ett barn fått ett positivt provsvar gäller samma sak som för vuxna, alltså att man ska stanna hemma tills man har varit allmänt bättre i två dagar och totalt i minst en vecka efter första symtom. Har barnet fått ett negativt provsvar så kan barnet gå till skolan när allmäntillståndet tillåter, säger Helena Ernlund.

För barn från förskoleklass och uppåt som inte har provtagits gäller samma sak som för vuxna, det vill säga man ska stanna hemma tills allmäntillståndet är bra sedan två dagar tillbaka och totalt minst en vecka efter första symtom.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder rekommenderas däremot att i första att stanna hemma utan provtagning, dels på grund av att det kan obehagligt med provtagning och dels för att det kan vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta provtagning bör ske.

Barn i förskoleålder som inte har provtagits kan återgå till förskolan när de inte har haft några symptom under två dygn. Om endast lindriga symptom kvarstår efter en vecka, kan de också återgå till förskolan. Detta är Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer, men varje förskola kan ha egna regler.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: