Kampanjen "Överraskande sanningar om hiv" slår hål på myter kring hiv.

Pia vill öka kunskapen kring hiv

Nyhet – 1 december 2021

För runt 30 år sedan upptäcktes det första fallet av hiv i Sverige. I takt med att sjukdomen spred sig så ökade också kunskapen kring hiv. Nu ser Pia Haqwinzon, hiv/STI-samordnare på Region Dalarna, att kunskapsläget åter har minskat, i takt med att behandling blivit så effektiv att det inte längre är en dödlig sjukdom.

Idag, onsdagen den 1 december, infaller världsaidsdagen. En dag där vi vill öka medvetenheten kring hiv och även minnas de som gått bort i aids. För de som lever med hiv i Sverige idag innebär sjukdomen något helt annat än det gjorde för 30 år sedan. Och även om det inte går att bota hiv, går det med medicinering att leva ett fullångt liv med god livskvalitet.

  • I Sverige har de flesta som lever med hiv en välinställd behandling. Generellt är behandlingen numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll, vilket betyder att risken att smitta andra är praktiskt taget obefintlig, säger Pia.

År 2014 lanserades UNAIDS det så kallade 90-90-90-målet. Sverige var först att nå målet och ligger idag på 90-95-95. Målet innebär att: 90% av de som är smittade med hiv ska ha diagnostiserats. 90% av dem ska stå på behandling. 90% av dem som står på behandling ska ha så låga virusnivåer att de inte kan smitta någon annan med hiv.

  • Sverige har dessutom en striktare nivå på hur mycket virus det får finnas i blodet innan man kallas smittfri. Globalt och enligt UNAIDS ska virusnivåerna ligga under 50 kopior/mL blod medan Sverige kräver högst 20 viruskopior/mL blod, berättar Pia.

Överraskande sanningar om hiv
Just nu pågår en gemensam kampanj som riktar sig till 15-25-åringar i regionerna som ingår i kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige; Dalarna, Sörmland, Uppsala, Gävleborg och Västmanland. Utifrån signalerna om att kunskaperna kring hiv minskar i Sverige genomfördes en kartläggning genom djupintervjuer och enkäter. Där man ville kartlägga vad de yngre vet respektive vad de inte vet om hiv.

  • Från kartläggningen har vi kunnat plocka ut specifika myter som vi genom kampanjen vill slå hål på. Förhoppningen är att vi genom ett antal vardagliga situationer kan bidra med några överraskande sanningar om hiv, säger Pia.

Några av de situationer som dök upp i kartläggningen var bland annat att man kan få hiv av att: krama en person med hiv, dela bestick, tallrik eller glas med en person som har hiv, kyssa en person som har hiv, bli stucken av en insekt eller simma i bassäng.

Viktigt att upptäcka sjukdomen i tid
Genom att upptäcka hiv i tid går det också att tidigt sätta in rätt behandling. Det kan dock vara svårt att veta om man blivit smittad, eftersom det vanligaste är att inte få några symtom i samband med att man får hiv. Det kan ta flera år och skiljer sig från person till person.

  • Misstänker man att man kan ha fått hiv ska man alltid testa sig. Det är viktigt för att man ska kunna få behandling och för att undvika att sprida viruset vidare. Att testa sig är alltid gratis och kan göras på vårdcentralen. Man testas för hiv genom ett blodprov från armen, säger Pia.

Ökad kunskap kan minska diskrimineringen
Miljontals människor världen över lever idag med hiv. Ett 100-tal av dem bor i Dalarna. Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande.

  • Det finns fortfarande många förutfattade meningar om vad sjukdomen innebär, hur hiv smittas och hur man kan skydda sig. Genom att prata om hiv kan vi bidra till att minska diskriminering av personer som lever med hiv och få fler att testa sig, avslutar Pia.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka