​Prisat miljöarbete – CKF Dalarnas miljögrupp

Nyhet – 16 juni 2020

Region Dalarnas miljöpris tilldelas i år Centrum för klinisk forskning (CKF) Dalarnas miljögrupp och deras arbete för att sprida kunskap, skapa dialog och beteendeförändringar för minskad klimatpåverkan.

Region Dalarnas miljöpris 2020 delades ut under regionfullmäktige i Kristinehallen i Falun den 15 juni. Motiveringen löd:

"… för deras initiativ till en seminarieserie inom klimatforskning. Genom att skapa en arena där klimatforskare möter allmänheten bidrog CKF till kunskapsförmedling och dialog kring behovet av ändrat beteende. Genomförandet blev en publikmässig succé med fulla hus och streamade seminarier. Seminarierna fick även stor spridning i media. CKF har visat modet att tänka nytt genom att arrangera en seminarieserie inom ett aktuellt ämne i syfte att sprida budskap och ha dialog kring beteendeförändringar som är viktiga för minskad klimatpåverkan. Utöver att sprida budskapet i samhället så har forskarna inom CKF blivit mer medvetna i vardagen."

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: