Falu Gruva är en del av Världsarvet Falun och ett av världens bäst bevarade gruvlandskap. Foto: Visit Dalarna

Projektet Stärka världsarv ska bidra till en hållbar turismutveckling

Pressmeddelande – 9 maj 2022

2019-2021 genomfördes projektet Stärka världsarv i Falun. Syftet med projektet var att testa, utveckla och anpassa FN-organet Unescos World Heritage Sustainable Tourism Toolkit så att fler världsarv och kulturmiljöer kan använda metoden och arbeta för att säkra en hållbar utveckling av turismen. Projektet är avslutat och nu finns en sammanfattning av projektet tillgänglig.

Sammanfattningen beskriver projektet från idé till slutleverans. Den redogör för hur arbetet genomfördes och omfattar slutsatser och rekommendationer med utgångspunkt i Världsarvet Faluns behov, utmaningar och lösningar. Ett viktigt resultat av arbetet med projektet är den digitala handboken som blev klar i september förra året; Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. Ambitionen har varit att göra metoden mer tillgänglig och lättare att använda, i första hand för svenska världsarv.

- Även om världsarven har sina speciella förutsättningar och regelverk är Unescos metod så pass grundläggande att den även går att använda av andra besöksmål och kulturmiljöer som behöver bevaras, användas och utvecklas på ett hållbart sätt. Världsarvet Falun, som agerat pilot i projektet, har under projektets gång även utvecklat sitt lokala och regionala världsarvssamarbete, säger Malin Lagergren Kultur- och bildningschef Region Dalarna samt ordförande i styrgruppen för Stärka världsarv under tiden projektet genomfördes.

  Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkitutgår från Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling som brukar sammanfattas som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och där de tre principerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ingår. Förutom dessa tre grundpelare lades ytterligare en dimension till – hållbar organisering – och arbetet kopplades även till globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

  Projektet Stärka världsarv initierades av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket med Tillväxtverket och Region Dalarna som huvudfinansiärer. Visit Dalarna har genomfört projektet tillsammans med regionala och lokala samarbetspartners i Världsarvet Falun. 

  Sammanfattningen är utgiven av projektägaren Region Dalarna och finns att ladda ner här:
  starka-varldsarvet_projektsammanfattning.pdf (regiondalarna.se)

  Handboken finns att ladda ner här:
  Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer (regiondalarna.se)

  Om världsarv och Världsarvet Falun:

  • Ett världsarv är ett område, en miljö eller ett objekt som på ett alldeles unikt sätt berättar om jordens och människans historia. Det är natur- eller kulturminnen som är av särskilt stort universellt värde och som ska bevaras för all framtid.
  • Utses av FN-organet UNESCOs världsarvskommitté.
  • Idag är 1 121 platser och objekt upptagna på världsarvslistan. Dessa är fördelade på 167 länder och stater.
  • Det finns totalt 15 världsarv i Sverige.
  • Världsarvet Falun innefattar Falu Gruva, staden och den omgivande bergsmansbygden.
  • Falun fick världsarvsstatus 2001.
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka