Region Dalarna anordnar panelsamtal om scenkonstens framtid

Pressmeddelande – 8 februari 2022

Hur skiljer sig teater, musik och dans från varandra? Hur behöver scenkonsten organiseras? Är fördjupat samarbete mellan regioner ett av flera tänkbara svar? Detta är några av frågorna som lyfts under ett panelsamtal som anordnas av Region Dalarnas kultur och bildningsförvaltning under årets Folk och kultur- konvent.

År 2021 släpptes rapporten Scenkonstens regionala organisationer. Rapporten är ett resultat av ett samarbete mellan Sveriges regioner och ger en nationell inblick i de regionala scenkonstinstitutionerna. I rapporten framgår bland annat hur situationen för fria kulturutövare varierar mellan regionerna och hur viktigt det är att hitta en balans mellan fria kulturutövare och fasta ensembler för att kunna erbjuda både bredd och kvalitet. Region Dalarna har varit en drivande kraft i projektet.
– Våren 2020 gjordes en översyn av Dalarnas regionala scenkonstorganisationer, Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus och Dalateatern, utifrån ett politiskt uppdrag att utreda institutionernas långsiktiga uppdrag och mål, säger Malin Lagergren, kultur- och bildningschef Region Dalarna.

Mellan den 9 och 11 februari äger Folk och kulturs årliga konvent rum. Under evenemangets första dag anordnar Region Dalarna panelsamtalet ”Hur kan fler ta del? – om scenkonstens organisering idag och i framtiden, där Scenkonstens regionala organisationer kommer vara i fokus. Malin Lagergren samverkar.
– Samtalet handlar bland annat om hur vi som förvaltning ska verka för att kulturarbetare ska kunna bosätta sig och vara aktiva i Dalarna, och samtidigt arbeta för rörlighet och variation. Vi vill verka för att garantera båda aspekterna, vilket skapar en del utmaningar som ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi talar om. Här uppstår en intressant frågeställning: Ska det finnas trygghet för få eller en möjlighet för många? säger Malin Lagergren.

Inlåsningseffekten: Hur kan Region Dalarna agera?

En aspekt som framkommer i rapporten och som diskuteras under panelsamtalet är den så kallade inlåsningseffekten som uppstår när en stor del av de offentliga medlen går till institutioner. I Dalarna finns en stor skillnad mellan hur denna inlåsningseffekt påverkar olika institutioner inom scenkonst.
– När merparten av de offentliga medlen går till institutioner möjliggörs anställning för olika kategorier av kulturarbetare, samtidigt minskar möjligheterna att anlita frilansare. Detta försvårar såväl förändring som utveckling och förnyelse, avseende det fria kulturlivets möjligheter att verka och därmed också utbud och bredd, säger Malin Lagergren.

Information om panelsamtalet

Panelsamtalet ”Hur kan fler ta del? – om scenkonstens organisering idag och i framtiden” äger rum den 9 februari klockan 14:35-15:35. Medverkande är:

 • Dag Celsing, utredare
 • Dag Franzén, direktör Gotlandsmusiken
 • Lotta Lekvall, VD Folkteatern Göteborg.
 • Malin Lagergren, kultur- och bildningschef Region Dalarna

Samtalet modereras av Gunilla Kindstrand, journalist.

Se panelsamtalet när som helst på Folk och Kultur 2022.

Om Folk och kultur

Folk och kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare är Länsteatrarna i Sverige, Regional musik i Sverige och Länsmuseernas samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet.

Läs mer på Folk och kulturs hemsida

Mer om rapporten Scenkonstens regionala organisationerRegion Dalarna släpper ny rapport om scenkonsten i Sverige | Region Dalarna (mynewsdesk.com)

 • Malin Lagergren Förvaltningschef
  070-312 41 06
  malin.lagergren@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka