Region Dalarna arbetar aktivt med smittspårning

Nyhet – 1 september 2020

De flesta konstaterade fall av covid-19 i Dalarna upptäcks nu genom smittspårning. "Genom att snabbt kartlägga vilka som kan ha blivit utsatta för smittan kan vi ta kontroll över och stoppa smittspridningen", säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Under hela coronapandemin har smittspårning inom vård och omsorg genomförts under ledning av Vårdhygien och Smittskydd Dalarna. Sedan vecka 30 kontaktas alla personer som konstaterats smittade av covid-19. Detta för att tidigt kunna stoppa smittspridning och upptäcka eventuell klustersmitta, det vill säga platser eller grupper där det förekommer mer omfattande spridning.

Det är genom smittspårning som majoriteten av alla konstaterade fall av covid-19 i Dalarna nu upptäcks.

– Att vi smittspårar vid alla konstaterade fall gör att vi hittar smittade personer med väldigt milda symtom som förmodligen inte skulle ha provtagit sig annars, och därmed riskerat att sprida smittan vidare. Det är därför det är så viktigt att man vid minsta tecken på sjukdom stannar hemma från jobb eller skola och aktiviteter och provtar sig för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Ett PCR-prov bokar man via appen Min vård Dalarna, det går snabbt att göra och är avgiftsfritt, säger Michaela Skytt, hygiensjuksköterska och smittspårare.

Covid-19 är klassad som både en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och är en smittspårningspliktig sjukdom. Region Dalarna har ansvaret för smittspårningen i länet men den som får ett positivt provsvar är enligt smittskyddslagen också skyldig att medverka till att minska risken för smittspridning. Man rekommenderas att vidta förebyggande åtgärder under inkubationstiden (tiden från smitta till eventuell sjukdom). Man ska bland annat undvika onödiga sociala kontakter, speciellt med riskgrupper, hålla fysisk distans och vara noga med handhygien.

– I många fall kan den smittade personen själv, med hjälp av smittspårningsgruppen, informera sina nära kontakter om att de ska vara extra uppmärksamma på symtom för att på så sätt stoppa smittan från att spridas vidare. Men smittspårningsgruppen följer också alltid upp och kontrollerar att alla har fått information. Om man inte orkar eller har möjlighet sköter smittspårningsgruppen hela smittspårningen, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Just nu arbetar tre personer deltid med smittspårning och rekrytering av fler personer pågår.

Så här går smittspårning i Region Dalarna till

Den läkare som ordinerar provet ansvarar för att ge den sjuka personen diagnos, muntliga samt skriftliga förhållningsregler. Därefter vidtar smittspårningen.

På vårdhygiensektionen på Smittskyddsenheten arbetar en central smittspårningsgrupp med smittspårning av covid-19. Så fort ett positivt fall konstateras påbörjas smittspårning där alla kontakter med andra personer den smittade personen har haft kartläggs och kontaktas.

Om du får ett positivt provsvar för covid-19 kommer du, inom 1-2 dygn, att få ett telefonsamtal från någon ur smittspårningsgruppen. Du får frågor om hur länge du har varit sjuk och vilka personer du har haft nära kontakt med. Smittspårningsgruppen bedömer därefter vilka personer som ska kontaktas.

Du kommer att få skriftlig information som du ska sprida till de som ska kontaktas. I den står det att man vid minsta symptom ska stanna hemma och boka tid för testning. I vissa fall uppmanas man att testa sig även om man inte har några symptom, till exempel om man arbetar inom vård- och omsorg eller tillhör en riskgrupp.

Efter ett par dygn kontaktas du av en smittspårare igen som hör efter att allt har fungerat.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: