Region Dalarna arbetar för att öka provtagningen av covid-19

Nyhet – 5 juni 2020

Region Dalarna har i uppdrag från regeringen via Folkhälsomyndigheten att utöka provtagningen för covid-19.

Vilka prover tar Region Dalarna för covid-19?

Det finns två olika typer av prov som kan användas vid covid-19. Det ena är PCR-prov, även kallat virusprov, som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. Det andra är serologiprov, även kallat antikroppstest, som visar om den som provtas har haft en covid-19-infektion och har utvecklat antikroppar.

Hur många prover för covid-19 tar Region Dalarna?

I nuläget provtar och analyserar Region Dalarna 850-950 PCR-prover samt runt 320 serologiprover i veckan.

Vem provtar Region Dalarna för covid-19?

Region Dalarna provtar med PCR-prov:

  • Alla inneliggande patienter med symtom på covid-19, alla med misstänkt covid-19 på boenden och inom hemtjänst, samt efter bedömning av läkare alla som befinner sig i riskgrupp.
  • Alla med symtom på covid-19 som söker vård via 1177 Vårdguiden på telefon, vårdcentral eller akutmottagning får en medicinsk bedömning, provtagning sker därefter då det finns medicinska skäl till det.

Region Dalarna smittspårar även genom bland annat PCR-provtagning på kommunernas särskilda boenden.

Region Dalarna samverkar med Länsstyrelsen Dalarna om att utöka provtagning av PCR-prover för att inom kort även omfatta personer med samhällsviktiga funktioner. Mer information om detta kommer från Region Dalarna under nästa vecka (vecka 24).

– Det är fortsatt väldigt viktigt med PCR-provtagning för att hålla nere smittspridningen och för att få tillbaka människor i arbete som inte har covid-19, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Region Dalarna tar serologiprov på medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Region Dalarna tar serologiprov, även kallat antikroppstest, på medarbetare inom länets hälso- och sjukvård och äldreomsorg. De som provtas är medarbetare utan symtom, men som har varit sjuka någon gång sedan pandemin började och som inte har tagit PCR-prov/virusprov eller som har tagit det och det visat negativt.

– Vi måste i första hand alltid jobba med att stoppa smittspridning och eftersom serologiprov inte visar om man har en pågående infektion är den provtagningen lägre prioriterad än PCR-provtagningen, säger Helena Ernlund.

– Att många medborgare vill veta om de har haft viruset är fullt förståeligt, men även om vi hoppas kunna öka kapacitet även för serologiprover har vi i nuläget inte möjlighet att ta serologiprover på andra grupper än vård- och omsorgspersonal, det finns över 11 000 medarbetare bara inom kommunernas omsorgsverksamhet, säger Helena Ernlund.

Frågor från media rörande Region Dalarnas provtagning för covid-19 besvaras idag fredag den 5 juni mellan klockan 15:00-16:00 av:

  • Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare: 073-065 54 10
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: