Region Dalarna återgår till normalläge

Nyhet – 11 september 2020

Region Dalarna har den 10 september beslutat att avsluta stabsläget och återgå till normalläge. Endast ett fåtal patienter med covid-19 sjukhusvårdas och sjukvårdsbehovet bedöms kunna klaras inom ordinarie organisation. 

Beredskap finns för att snabbt kunna gå upp i stabsläge igen om behov uppstår.

– Vi behåller vår ledningsgrupp för covid-19 och kommer träffas en gång i veckan för att noggrant följa utvecklingen av pandemin och sjuk- och hälsovårdens behov till följd av covid-19. Det är nu viktigt att vi fortsätter dialogen med kommunerna och statliga myndigheter, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör och tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Stabsläge och förstärkningsläge

Den 12 mars 2020 gick Region Dalarna upp i stabsläge, med anledning av utbrottet av nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Den 30 mars 2020 gick Region Dalarna upp i förstärkningsläge med anledning av den ökande belastningen på regionens verksamheter till följd av coronapandemin.

Den 17 augusti 2020 gick Region Dalarna ner från förstärkningsläge till stabsläge till följd av ett stabilt covidläge med en mindre belastning på specialistvården som följd.

Den 10 september avslutade Region Dalarna stabsläget och återgick till normalläge.

Hur sjukvården organiserar sig

Sjukvården måste ha en organisation som kan möta det aktuella behovet. Därför behöver sjukvården gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom Region Dalarna finns tre nivåer av beredskapslägen – stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge är den lägsta beredskapsnivån och innebär att en ledningsgrupp/stabsfunktion håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen. 

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: