Arbetsmiljöverket har beslutat att framdörrarna på de bussar som körs av entreprenören Keolis i Borlänge och Falun ska hållas stängda. Region Dalarna har nu vänt sig till förvaltningsrätten och krävt att beslutet inte ska verkställas.

Region Dalarna begär att beslutet om stängda framdörrar på bussarna inte ska verkställas

Pressmeddelande – 28 januari 2022

Arbetsmiljöverket har beslutat att framdörrarna på de bussar som körs av entreprenören Keolis i Borlänge och Falun ska hållas stängda. Region Dalarna har nu vänt sig till förvaltningsrätten och krävt att beslutet inte ska verkställas.

Det är entreprenören Keolis Sverige AB som kör kollektivtrafiken i Borlänge och Falun på uppdrag av Region Dalarna.

– Arbetsmiljöverket har inte tillämpat förvaltningslagen på ett korrekt sätt och dessutom inte lyssnat på den medicinska kompetens som Region Dalarna har, säger Christer Carlsson (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Region Dalarna menar att Arbetsmiljöverket i sitt beslut har ignorerat smittskyddsläkarens uttalande och rekommendationer, med konsekvensen att den beslutade åtgärden leder till större trängsel och försämrad luftgenomströmning, med därpå följande medicinska konsekvenser.

– Arbetsmiljöverket ska inte tala om vilka åtgärder som ska vidtas för att undanröja risk för smittspridningen. Valet mellan de åtgärder som ska sättas in för att hindra smittspridning och att värna om såväl resenärernas hälsa som hälsan och arbetsmiljön för de berörda anställda ligger hos Region Dalarna, där dessutom det medicinska kunnandet finns, framhåller Christer Carlsson.

Smittskyddsläkaren och Region Dalarna föreslår att samtliga färdbevis ska vara inköpta före påstigning på bussen för att undvika att resenären samlas framför föraren. Vid påstigning ska resenärerna hålla 2 meter avstånd mellan varandra. Både resenärer och förare uppmanas att använda munskydd.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka