Region Dalarna bjuder in till dialogmöte om framtida EU-medel

Nyhet – 2 september 2020

I våras fick Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg i uppdrag av regeringen att leda framtagandet av ett förslag till regionalt program för regionalfonden Norra Mellansverige. Arbetet handlar om att identifiera hur pengar från EU kan användas på ett klokt sätt i linje med regionernas prioriteringar. Nu bjuder man in flertalet aktörer till höstens första dialogmöte för en diskussion om inriktning och innehåll i programförslaget. 

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Sammanhållningspolitiken genomförs med hjälp av fonder och program, där den Europeiska regionalfonden, även kallad ERUF, är den största fonden som genererar pengar till flertalet regionala projekt. Syftet med regionalfonden är att stärka sammanhållningen inom EU genom att minska de regionala skillnaderna och pengarna går till insatser som stödjer konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig 2021-2027 och just nu pågår framtagandet av ett förslag till regionalt program för regionalfonden Norra Mellansverige, ett arbete som sker gemensamt med Region Gävleborg och Region Värmland. De tre regionerna har tillsammans gjort ett förberedelsearbete och nu inleder man dialoger med aktörer som t.ex. kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringsfrämjare för att säkra att pengarna sprids på ett effektivt sätt som passar Dalarna. Totalt handlar det om miljardbelopp.

– Dialogerna är viktiga för att alla parter ska känna delaktighet. Det ökar också chanserna att EU-medlen används på ett bra sätt i regionen, säger Ann-Christin Gagge, koordinator ERUF Norra Mellansverige.

Den första dialogen sker digitalt den 9 september och är en av tre dialoger som ska genomföras under hösten. Olika teman ska diskuteras, såsom forskning, digitalisering, företagsstöd och koldioxidutsläpp och dokument och nya versioner av program kommer löpande att publiceras på regionernas hemsidor. Synpunkterna från dessa dialoger ska sedan sammanställas till förslaget som ska lämnas in till regeringen senast den 31 december 2020. På Region Dalarna leds arbetet av den regionala utvecklingsförvaltningen.


 • Ann-Christin Gagge Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
  073-274 27 88
  ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
 • Åsa Ängsback Internationell strateg
  070-6226366
  asa.angsback@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: