Region Dalarna börjar med antikroppstester för personer i samhällskritiska yrken

Pressmeddelande – 13 oktober 2020

Nu inleder Region Dalarna serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, för att visa på genomgången covid-19-infektion hos personer inom viss samhällsviktig verksamhet i Falun-Borlängeregionen.

– Vi förstår att det är många som vill veta om de har antikroppar men det finns inte kapacitet att erbjuda allmänheten antikroppstester ännu. Högst prioriterat är fortfarande PCR-provtagning som visar pågående infektion, för att hitta fall av smitta och stoppa smittspridning, säger Roger Larsson, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Region Dalarna arbetar för att enligt regeringens beslut så snart som möjligt kunna erbjuda antikroppstestning i stor skala. Inom ramen för ett pilotprojekt erbjuds nu alla som arbetar inom Falun och Borlänges kommunkoncerner samt Dalaregementsgruppen att provta sig för att se om de har antikroppar som visar på en genomgången covid-19-infektion.

– En person med antikroppar bedöms vara skyddad mot att bli smittad av covid-19 i upp till sex månader efter provresultatet vilket kan ha betydelse för den enskilde och eventuellt individens arbetsgivare, eftersom man då inte behöver ta ett nytt PCR-prov om man får förkylningssymtom. Men det är viktigt att veta att även om man har antikroppar och inte själv kan insjukna igen så kan man fortfarande sprida smittan till andra via kontaktytor, så även vid ett positivt antikroppsvar måste man fortsätta följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheterna, säger Roger Larsson.

Aktuella personer får information om serologiprovtagning via sin chef. Provtagningen sker under helgtid den 17-18 oktober och den 24-25 oktober. Avgiften för provtagning är 200 kronor.

– Vi räknar med att ta sammanlagt cirka 2 000 serologiprover under två helger i Falun. Om pilotprojektet faller väl ut så planerar vi för utökning av serologiprovtagning för samhällsviktiga personer även på andra orter, säger Roger Larsson.

Region Dalarna erbjuder sedan tidigare serologiprovtagning till vård- och omsorgspersonal och riskgrupper. Prioritetsgrupp därefter i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är personer inom samhällsviktig verksamhet och därefter allmänhet.

Provtagning för covid-19 i Region Dalarna

Det finns två olika typer av prover vid covid-19. Det ena är PCR-prov som visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. Den som ska provtas ska ha haft symtom i minst 24 timmar innan provtagning. PCR-provtagning är avgiftsfri och kan bokas på valfritt provtagningsställe i länet genom Region Dalarnas app Min Vård Dalarna.

Det andra provet är serologiprov, även kallat antikroppstest, som visar om den som provtas har utvecklat antikroppar som visar på en genomgången covid-19-infektion. Ett serologiprov tas genom ett blodprov tidigast 14 dagar efter första symtom. 

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: