Region Dalarna bygger upp beredskapslager

Nyhet – 2 oktober 2020

Genom att bygga upp ett eget beredskapslager ska Region Dalarna säkra tillgången till läkemedel, skyddsutrustning och annat materiel som används inom vården.

– Erfarenheterna från förra höstens leveransproblem och den pågående coronapandemin är att vi behöver en bättre försörjningsberedskap. Med ett beredskapslager står vi rustade nästa gång vi står inför en kris, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef.

För att säkra tillgången till skyddsutrustning för vårdpersonalen inom Region Dalarnas verksamheter under coronapandemin inrättades i slutet av mars en samordnad hantering av allt skyddsmateriel inom regionen till ett centralt lager. Arbete pågår nu för en långsiktig lösning i form av ett beredskapslager som förutom skyddsmateriel även ska omfatta provtagningsmateriel, läkemedel och annan vårdspecifik materiel.

Region Dalarnas miljö- och säkerhetsavdelning leder arbetet i nära samarbete med hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddsenheten, upphandlingsavdelningen, regionservice och regionfastigheter. 

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Anders Nordahl miljö- och säkerhetschef, Region Dalarna
  070-66 64 944
  anders.nordahl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: