Region Dalarna får toppbetyg av läkarstudenter och AT-läkare

Pressmeddelande – 30 november 2021

Även i år utmärker sig Region Dalarnas sjukhus för det högkvalitativa arbetet med AT-läkare och läkarstudenter. Det intygar Sverige yngre läkares förening (SYLF) och Medicinska studierådet i Uppsala (MSR)

– Vi ser detta som en kvittens på att vi lyckas med vår långsiktiga insats för att garantera en hög standard på utbildning och allmäntjänstgöring i länet, säger Svante Parsjö Tegner (L), regionråd i Dalarna.

Topp- 10 placeringar för Dalarnas sjukhus i SYLFs årliga rankning
SYLFs årliga rankning av allmäntjänstgöringens kvalitet runt om i landet har länge visat att Region Dalarna håller en hög standard i förhållande till bland annat handledning och utbildning av AT-läkare. Bekräftelse på detta får vi även i år, då både Avesta och Mora lasarett hamnar på topp-10 placeringar i den generella rankningen:
– Det är roligt att så många AT-läkare ger bra betyg till våra lasarett i Mora, Avesta och Falun. Om vi är bland de mest attraktiva regioner när det gäller allmäntjänstgöring så är det tack vare personalens engagerade arbete, säger Svante Parsjö Tegner.

Avesta bäst på medicinplacering
Årets särskilda omnämnande går till Avesta lasarett, som både hamnar på en första plats i förhållande till medicinavsnittet i allmäntjänstgöringen och klättrar från en 15e till en 6e plats i den generella rankningen.
– Generellt har AT-läkarna varit nöjda med introduktion, handledning och kollegialt stöd. Att Avesta är bäst i landet när det gäller just medicinplaceringen är en betydande utmärkelse som vi gläds åt, säger Svante Parsjö Tegnér.

Falun och Avesta bäst i sjukvårdsregionen enligt Medicinska studierådet i Uppsala
Ytterligare en granskning som Region Dalarna tidigare utmärkt sig inom är KlinikKurt, en årlig undersökning av läkarstudenters kliniska placeringar som utförs av Medicinska studierådet i Uppsala. Falu lasarett har för andra året i rad röstats fram till bäst bland alla större sjukhusen i sjukvårdsregionen Mellansverige, medan Avesta lasarett länge dominerat som bästa mindre sjukhus, vilket bekräftas även i år.
– Vi är mycket nöjda och tacksamma för det fina resultatet. En bra utbildningsmiljö har i förlängningen en positiv effekt på personalrekrytering och vårdkvalitet. Centrum för läkarutbildning Dalarna arbetar aktivt för att nå målet ”Sveriges bästa underläkarskola”. Detta bekräftar att vi är på rätt spår, säger Linda Byström, övergripande studierektor för läkarstudenter från Uppsala universitet.

Dalarnas bästa studenthandledare
Ett led i MSRs granskning är att ringa in vad bra handledning av läkarstudenter är. I samband med detta röstas årets bästa handledare fram hos alla de involverade sjukhusen. I Dalarna får Martin Pettersson, ST-läkare på medicinkliniken Avesta, och Beata Falk, ST-läkare på medicinkliniken Falun, särskilt omnämnande som ”bästa kliniska handledare”.
På Mora lasarett är det Helena Laurell, överläkare på kirurgkliniken, som för fjärde gången röstats fram till bästa studenthandledare. Vid frågan om vad hon tror bidrar till resultatet svarar hon att mycket hänger på planering och uppföljning av läkarstudenternas arbete och inlärningsprocess:
– Det är viktigt att man som handledare har en plan för läkarstudenternas placering. Ett genuint intresse för utbildning är också avgörande, säger Helena Laurell,
– Vi arbetar för att läkarstudenterna ska få möjligheten att vara aktiva och se alla delar av vår verksamhet. Det har de nytta av, oavsett vilket specialitet de vill ägna sig åt i framtiden.

Läs SYLFS ”AT-rapporten 2021” och AT-ranking här:
AT-ranking - Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) (slf.se)

Mer om KlinikKurt kan du läsa på Medicinska studierådet Uppsalas webbsida:
Medicinska Studierådet Uppsala (studieradet.se)

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka